Zber kuchynského odpadu v meste Skalica

Zber kuchynského odpadu v meste Skalica


Skalica začína so zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností od januára 2021.

Skaličania budú môcť na sídliskách vhadzovať kuchynský odpad do 240 l hnedých zberných nádob určených na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu umiestnených na stojiskách zberných nádob v kompostovateľných vreckách, ktoré budú v januári distribuované do domácností.

Na začiatok dostanú občania rolku s 30 vreckami z kompostovateľného materiálu.

V prípade, ak nebudú mať vrecko z kompostovateľného materiálu, je možné použiť papierové vrecko. Ak sa bude musieť použiť bežné igelitové vrecko, nesmie sa vyhodiť spolu s obsahom von do hnedej nádoby. Najprv sa bioodpad do hnedej nádoby vysype a následne sa  znečistené vrecko odhodí do zbernej nádoby na zmesový odpad.

Do zberných nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patria zvyšky zeleniny a ovocia  z prípravy a konzumácie jedál, vrecúška kávy, čaju, škrupiny z vajíčok, zvyšky vareného jedla, potraviny po záruke bez obalov.

Čo sa týka rodinných domov, z nich bude kuchynský odpad zbieraný spolu s odpadom zo záhrad, tzv. zeleným odpadom, ktorý sa súčasnosti ukladá do 240 l hnedých zberných nádob.

Frekvencia vývozu:         marec až november 1x týždenne
december až február 1x za 2 týždne.

Náš kuchynský odpad poputuje z hnedej bionádoby do miestnej kompostárne, kde musí byť podľa predpisov hygienizovaný. Potom prejde kompostovacím procesom a výsledkom bude kompost, ktorý je možné použiť ako hnojivo. Odpady tak nepôjdu zbytočne na skládku. Vrátime do prírody to, čo si z nej berieme, a tak šetríme životné prostredie.

Nakladanie s odpadom v spoločnosti VEPOS – SKALICA s.r.o v súvislosti s COVID19

Nakladanie s odpadom v spoločnosti VEPOS – SKALICA s.r.o v súvislosti s COVID19

V aktuálnej situácii šírenia ochorenia COVID-19 poprosíme občanov o zodpovedný prístup aj pri nakladaní s komunálnym odpadom a zachovania pár dôležitých odporúčaní, v rámci ktorých sa znižuje riziko šírenia koronavírusu nielen medzi obyvateľmi, ale aj pracovníkmi zberovej spoločnosti, od ktorých zdravotného stavu závisí pravidelný a bezproblémový každodenný zber komunálneho odpadu:

1. neukladajte odpad vedľa kontajnerov, aby pracovníci neboli vystavení ďalšej manipulácii s odpadom, minimalizujte množstvo objemného odpadu, nechajte ho dočasne doma

2. snažte sa tvoriť čo najmenej odpadu a nakupujte len naozaj nevyhnutné veci

3. odpad pred vyhodením poriadne stlačte a zmenšite tak jeho objem, najmä plastové fľaše, plechovky a kartónové krabice

4. jarné upratovanie-vyhadzovanie nepotrebných vecí odložte na neskôr

5. použité rukavice, rúška a hygienický papier nehádžte do nádob na triedený zber odpadov! Informácie o tom ako naložiť s týmto rizikovým odpadom a s odpadom pokiaľ ste v karanténe/izolácii nájdete v informačnom plagáte:

Aktualizované a podrobné informácie MŽP SR nájdete na nasledujúcom odkaze:
https://www.minzp.sk/spravy/usmernenie-k-nakladaniu-odpadom.html