Až do konca roka 2022 bude spoločnosť VEPOS – SKALICA s.r.o. „digitalizovať“ zberné nádoby (nádoby na zmesový odpad.

Na zberné nádoby na odpad sa umiestnia RFID čipy a následná pasportizácia sprehľadní štruktúru vlastníkov a pripraví nádoby pre zber ďalších informácií potrebných pre efektívnejšie nastavenie systému zvozu odpadu. Na našich zberných vozidlách už máme nainštalované čítacie zariadenia, ktoré umožňujú automatické zaznamenanie výsypu nádoby ako aj súradnice miesta výsypu.

‼️Zberné nádoby budú označené RFID čipom v deň odvozu odpadu jednotlivých nádob podľa harmonogramu. Je potrebné, aby zberné nádoby, ktoré obyvatelia využívajú, nechali prístupné pred domom, od 8:00 hod. až do 16:00 hod., v čase vývozu počas celých dvoch mesiacov.‼️

O etapách pasportizácie bude spoločnosť VEPOS – SKALICA s.r.o. priebežne obyvateľov informovať na našich web a fb stránkach. Z pohľadu obyvateľov mesta je digitalizácia bezplatná.

ZOZNAM ZAČIPOVANÝCH NÁDOB – SKALICA