Zoznam začipovaných nádob v meste Skalica

k dátumu : 8.8.2022

Záznamy, ktroré majú vyplnený stĺpec RFID, už majú začipovanú nádobu.

UlicaČísloTyp odpaduTyp kontajneruMnožstvoRFID ID (HEX)
Agátová1ZKO120L1
Agátová2ZKO120L1
Agátová3ZKO120L1
Agátová4ZKO120L1
Agátová5ZKO120L1
Agátová6ZKO120L1
Agátová7ZKO120L1
Agátová10ZKO120L1
Agátová13ZKO120L1
Agátová14ZKO120L1
Agátová15ZKO120L1
Agátová19ZKO120L1
Agátová19ZKO120L1
Agátová21ZKO120L1
Antona Srholca1ZKO120L1
Antona Srholca6ZKO120L1
Antona Srholca7ZKO120L1
Antona Srholca8ZKO120L1
Antona Srholca8ZKO120L1
Antona Srholca11ZKO120L1
Antona Srholca16ZKO120L1
Antona Srholca18ZKO120L1
Antona Srholca19ZKO120L1
Antona Srholca31ZKO120L1
Antona Srholca36ZKO120L1
Antona Srholca38ZKO120L14000000EE4E206
Bajanova1ZKO120L1400000339F65C8
Bajanova2ZKO120L1400000339F65DE
Bajanova3ZKO120L1
Bajanova4ZKO120L1
Bajanova4ZKO120L1400000339F65D0
Bajanova5ZKO120L1400000339F65C3
Bajanova6ZKO120L1400000338464D9
Bajanova7ZKO120L1
Bajanova7ZKO120L1
Bajanova8ZKO120L1400000339F65D2
Bajanova9ZKO120L1
Bajanova9ZKO120L1400000339F65D3
Bajanova10ZKO120L1400000339F65C7
Bajanova11ZKO120L1
Bajanova12ZKO120L1
Bajanova13ZKO120L1
Bajanova14ZKO120L1400000339F65A4
Bajanova15ZKO120L1
Bajanova16ZKO120L1400000339F65DC
Bajanova18ZKO120L1400000339F65E2
Bajanova18ZKO120L1400000339F65CA
Bajanova19ZKO120L1400000339F65C5
Bajanova20ZKO120L14000000EE4E1D9
Bajanova21ZKO120L1400000339F65BB
Bajanova22ZKO120L1
Bajanova22ZKO120L1400000339F65E3
Bajanova23ZKO120L1400000339F65D5
Bajanova24ZKO120L1
Bajanova25ZKO120L1
Bajanova25ZKO120L1
Bajanova26ZKO120L1400000339F65B5
Bajanova27ZKO120L1400000339F6592
Bajanova28ZKO120L1400000339F65D1
Bajanova29ZKO120L1400000339F65A7
Bajanova30ZKO120L1400000339F75F3
Bajanova31ZKO120L1400000339F65B1
Bajanova31ZKO120L1
Bajanova32ZKO120L1
Bajanova33ZKO120L1400000339F65B2
Bajanova34ZKO120L1400000339F65DD
Bajanova35ZKO120L1400000339F6597
Bajanova35ZKO120L1
Bajanova36ZKO120L1400000339F65AE
Bajanova37ZKO120L1400000339F6581
Bajanova2AZKO120L1400000339F6583
Bernolákova4ZKO120L14000000EE2D569
Bernolákova5ZKO120L14000000EE2E744
Bernolákova6ZKO120L1
Bernolákova6ZKO120L1
Bernolákova7ZKO120L14000000EE2E78B
Bernolákova8ZKO120L14000000EE2E74F
Bernolákova9ZKO120L14000000EE2E752
Bernolákova10ZKO120L14000000EE2E756
Bernolákova11ZKO120L14000000EE2E750
Bernolákova12ZKO120L14000000EE2E787
Bernolákova12ZKO120L14000000EE2E778
Bernolákova15ZKO120L14000000EE323C5
Bernolákova16ZKO120L14000000EE2E779
Bernolákova17ZKO120L14000000EE323C7
Bernolákova18ZKO120L14000000EE2E77B
Bernolákova19ZKO120L1400000339F65C4
Bernolákova20ZKO120L14000000EE323D7
Bernolákova21ZKO120L14000000EE2E785
Bernolákova22ZKO120L1
Bernolákova23ZKO120L14000000EE2E782
Bernolákova24ZKO120L1
Bernolákova25ZKO120L1400000339F65D4
Bernolákova26ZKO120L14000000EE2E784
Bernolákova27ZKO120L14000000EE2E763
Bernolákova28ZKO120L1
Bernolákova29ZKO120L14000000EE2E77D
Bernolákova30ZKO120L1
Bernolákova31ZKO120L14000000EE2E786
Bernolákova33ZKO120L1
Bernolákova33ZKO120L1400000339F7636
Bernolákova34ZKO120L1
Bernolákova35ZKO120L14000000EE2D6D8
Bernolákova36ZKO120L1400000339F65AB
Bernolákova37ZKO120L1
Bernolákova38ZKO120L1400000339F65BE
Bernolákova39ZKO120L14000000EE323D2
Bernolákova40ZKO120L1
Bernolákova41ZKO120L1
Bernolákova41ZKO120L1
Bernolákova42ZKO120L1
Bernolákova43ZKO120L1
Bernolákova44ZKO120L1
Bernolákova46ZKO120L14000000EE2E731
Bernolákova50ZKO120L1
Bernolákova50ZKO120L1
Bernolákova50ZKO120L1
Bernolákova52ZKO120L14000000EE323C1
Bernolákova54ZKO120L1400000339F65A9
Bernolákova56ZKO120L14000000EE2D3F9
Blahova2ZKO120L1
Blahova3ZKO120L14000000EE50F0F
Blahova4ZKO120L14000000EE50EF8
Blahova5ZKO120L1
Blahova6ZKO120L1
Blahova6ZKO120L14000000EE50EFA
Blahova7ZKO120L14000000EE50EC7
Blahova8ZKO120L1
Blahova8ZKO120L1
Blahova10ZKO120L14000000EE50EF4
Blahova12ZKO120L1
Blahova12ZKO120L1
Blahova12ZKO120L1
Blahova15ZKO120L14000000EE50EFC
Blahova16ZKO120L1
Blahova17ZKO120L14000000EE50EDC
Blahova18ZKO120L14000000EE50F14
Blahova19ZKO120L14000000EE50ECB
Blahova20ZKO120L1
Blahova23ZKO120L14000000EE50F06
Blahova25ZKO120L14000000EE50F0B
Blahova27ZKO120L1
Blahova27ZKO120L1
Blahova29ZKO120L14000000EE50ED3
Blahova33ZKO120L1
Blahova35ZKO120L1
Blahova37ZKO120L14000000EE50EDD
Blahova39ZKO120L14000000EE50ED0
Blahova41ZKO120L14000000EE50F15
Blahova41ZKO120L14000000EE50EFD
Blahova43ZKO120L14000000EE50F00
Blahova49ZKO120L1
Blahova51ZKO120L14000000EE4E34A
Blahova51ZKO120L1
Blahova53ZKO120L14000000EE50EFE
Blahova16AZKO120L1
Blahova55AZKO120L1
Boorova2ZKO120L1
Boorova3ZKO120L14000000EE5107C
Boorova5ZKO120L14000000EE51066
Boorova6ZKO120L1
Boorova6ZKO120L14000000EE51093
Boorova9ZKO120L1
Boorova11ZKO120L1
Boorova11ZKO120L14000000EE51069
Boorova13ZKO120L14000000EE5105B
Boorova15ZKO120L14000000EE51062
Boorova16ZKO120L14000000EE51080
Boorova17ZKO120L1
Boorova19ZKO120L14000000EE51076
Boorova21ZKO120L1
Boorova22ZKO120L14000000EE5107A
Boorova23ZKO120L14000000EE51082
Boorova25ZKO120L1
Boorova27ZKO120L14000000EE5106E
Boorova29ZKO120L1
Boorova29ZKO120L1
Boorova29ZKO120L1
Boorova29ZKO120L1
Boorova29ZKO120L1
Boorova29ZKO120L1
Bulharská1ZKO120L1400000339F6578
Bulharská2ZKO120L1
Bulharská2ZKO120L1
Bulharská3ZKO120L1400000339F6564
Bulharská5ZKO120L1
Bulharská7ZKO120L1
Bulharská7ZKO120L1
Bulharská8ZKO120L1
Bulharská9ZKO120L1
Bulharská10ZKO120L1400000339F6537
Bulharská12ZKO120L14000000EE2E987
Bulharská2AZKO120L14000000EE2D4BB
Čulenova2ZKO120L14000000EE4E313
Čulenova3ZKO120L1
Čulenova4ZKO120L1
Čulenova5ZKO120L14000000EE2E75D
Čulenova6ZKO120L14000000EE2E75A
Čulenova7ZKO120L1
Čulenova8ZKO120L14000000EE2E777
Čulenova9ZKO120L14000000EE2E732
Čulenova10ZKO120L14000000EE2E76A
Čulenova11ZKO120L1
Čulenova12ZKO120L1
Čulenova14ZKO120L1
Čulenova18ZKO120L14000000EE2E762
Čulenova20ZKO120L14000000EE2E76B
Čulenova22ZKO120L1
Čulenova24ZKO120L14000000EE2E755
Čulenova24ZKO120L14000000EE2E758
Čulenova26ZKO120L14000000EE2E76D
Čulenova28ZKO120L14000000EE2E74C
Čulenova30ZKO120L14000000EE2E76C
Čulenova32ZKO120L1
Čulenova34ZKO120L14000000EE2E76F
Čulenova36ZKO120L14000000EE2E774
Čulenova38ZKO120L14000000EE2E73B
Čulenova40ZKO120L14000000EE2E748
Čulenova40ZKO120L1
Čulenova42ZKO120L14000000EE2E73D
Čulenova44ZKO120L1400000339F6593
Čulenova46ZKO120L1
Čulenova48ZKO120L1
Čulenova50ZKO120L14000000EE2E74A
Čulenova52ZKO120L14000000EE2E760
Čulenova58ZKO120L14000000EE2E737
Čulenova60ZKO120L14000000EE2E73C
Čulenova1BZKO120L1
Čulenova1BZKO120L1
Čulenova1BZKO120L1
Čulenova1BZKO120L1
Čulenova1BZKO120L1
Čulenova1BZKO120L1
Čulenova1BZKO120L1
Čulenova1BZKO120L1
Čulenova1DZKO120L1
Čulenova1DZKO120L1
Čulenova1DZKO120L1
Čulenova1DZKO120L1
Čulenova1DZKO120L1
Čulenova1DZKO120L1
D. Jurkoviča1ZKO120L14000000EE2D39A
D. Jurkoviča2ZKO120L1
D. Jurkoviča2ZKO120L1
D. Jurkoviča3ZKO120L1
D. Jurkoviča4ZKO120L1
D. Jurkoviča4ZKO120L14000000EE4E343
D. Jurkoviča4ZKO120L14000000EE4E357
D. Jurkoviča4ZKO120L14000000EE4E328
D. Jurkoviča5ZKO120L14000000EE2E78A
D. Jurkoviča6ZKO120L14000000EE4E20F
D. Jurkoviča6ZKO120L14000000EE4E34C
D. Jurkoviča6ZKO120L14000000EE4E35B
D. Jurkoviča6ZKO120L14000000EE4E1FC
D. Jurkoviča7ZKO120L1
D. Jurkoviča8ZKO120L14000000EE4E333
D. Jurkoviča8ZKO120L1400000339F65E1
D. Jurkoviča8ZKO120L14000000EE4E1D2
D. Jurkoviča8ZKO120L1
D. Jurkoviča9ZKO120L14000000EE4E332
D. Jurkoviča10ZKO120L14000000EE4E356
D. Jurkoviča11ZKO120L14000000EE2D349
D. Jurkoviča12ZKO120L14000000EE4E317
D. Jurkoviča12ZKO120L1
D. Jurkoviča13ZKO120L1
D. Jurkoviča14ZKO120L14000000EE4E337
D. Jurkoviča15ZKO120L14000000EE2D3D1
D. Jurkoviča16ZKO120L14000000EE2E772
D. Jurkoviča17ZKO120L14000000EE2E765
D. Jurkoviča17ZKO120L1
D. Jurkoviča18ZKO120L1
D. Jurkoviča19ZKO120L14000000EE4E34E
D. Jurkoviča19ZKO120L14000000EE4E339
D. Jurkoviča20ZKO120L14000000EE4E1CD
D. Jurkoviča21ZKO120L14000000EE2E740
D. Jurkoviča23ZKO120L14000000EE2E73F
D. Jurkoviča25ZKO120L1
D. Jurkoviča31ZKO120L1
D. Jurkoviča33ZKO120L1
D. Jurkoviča35ZKO120L14000000EE2E768
D. Jurkoviča37ZKO120L14000000EE4E33D
D. Jurkoviča41ZKO120L1
D. Jurkoviča10AZKO120L1
D. Jurkoviča2AZKO120L1
D. Jurkoviča2AZKO120L1
Doležalova2ZKO120L14000000EE50EE6
Doležalova4ZKO120L1
Doležalova6ZKO120L1
Doležalova8ZKO120L1
Doležalova10ZKO120L1
Doležalova12ZKO120L1
Dr. F. Buchtu1ZKO120L1400000339F75C9
Dr. F. Buchtu2ZKO120L1
Dr. F. Buchtu2ZKO120L14000000EE2E781
Dr. F. Buchtu3ZKO120L1400000339F75CF
Dr. F. Buchtu4ZKO120L1400000339F75DD
Dr. F. Buchtu5ZKO120L1
Dr. F. Buchtu5ZKO120L14000000EE2E9CC
Dr. F. Buchtu7ZKO120L1400000339F75B5
Dr. F. Buchtu8ZKO120L1400000339F75CE
Dr. F. Buchtu9ZKO120L1400000339F7646
Dr. F. Buchtu10ZKO120L1400000339F75B1
Dr. F. Buchtu11ZKO120L14000000EE2E9B9
Dr. F. Buchtu12ZKO120L1400000339F758E
Dr. F. Buchtu14ZKO120L14000000EE4E462
Dr. F. Buchtu9AZKO120L14000000EE2E77E
Dr. J. Ďuroviča1ZKO120L1400000339F759E
Dr. J. Ďuroviča2ZKO120L1400000339F75DA
Dr. J. Ďuroviča3ZKO120L1400000339F7593
Dr. J. Ďuroviča4ZKO120L1400000339F758B
Dr. J. Ďuroviča5ZKO120L14000000EE2D6EA
Dr. J. Ďuroviča6ZKO120L1400000339F75A1
Dr. J. Ďuroviča7ZKO120L1400000339F75C2
Dr. J. Ďuroviča8ZKO120L1400000339F75C0
Dr. J. Ďuroviča9ZKO120L1
Dr. J. Ďuroviča9ZKO120L1
Dr. J. Ďuroviča9ZKO120L1400000339F75C8
Dr. J. Ďuroviča10ZKO120L1400000339F7596
Dr. J. Ďuroviča11ZKO120L14000000EE2E770
Dr. J. Ďuroviča12ZKO120L1400000339F75A9
Dr. J. Ďuroviča13ZKO120L1400000339F759F
Dr. J. Ďuroviča14ZKO120L1400000339F75C4
Dr. J. Ďuroviča15ZKO120L1400000339F758A
Dr. J. Ďuroviča16ZKO120L1400000339F75AD
Dr. J. Šátka1ZKO120L1400000339F6524
Dr. J. Šátka2ZKO120L1400000339F6566
Dr. J. Šátka3ZKO120L1400000339F6553
Dr. J. Šátka4ZKO120L1400000339F6550
Dr. J. Šátka5ZKO120L1400000339F6569
Dr. J. Šátka6ZKO120L1400000339F6544
Dr. J. Šátka7ZKO120L1400000339F6522
Dr. J. Šátka8ZKO120L1400000339F652F
Dr. J. Šátka9ZKO120L1
Dr. J. Šátka9ZKO120L14000000EE2E738
Dr. Ľ. Nováka2ZKO120L1400000339F75D8
Dr. Ľ. Nováka3ZKO120L14000000EE2E783
Dr. Ľ. Nováka5ZKO120L1400000339F7592
Dr. Ľ. Nováka6ZKO120L1400000339F75AC
Dr. Ľ. Nováka6ZKO120L1
Dr. Ľ. Nováka6ZKO120L1
Dr. Ľ. Nováka8ZKO120L1400000339F75E2
Dr. Ľ. Nováka9ZKO120L1400000339F759B
Dr. Ľ. Nováka13ZKO120L1400000339F75A2
Dr. Ľ. Nováka14ZKO120L1400000339F762F
Dr. Ľ. Nováka15ZKO120L14000000EE2E993
Dr. Ľ. Nováka16ZKO120L1400000339F75A3
Dr. Ľ. Nováka17ZKO120L1400000339F762B
Dr. Ľ. Nováka19ZKO120L1400000339F7645
Dr. Ľ. Nováka21ZKO120L1400000339F7626
Dr. Ľ. Nováka23ZKO120L1400000339F762D
Dr. Ľ. Nováka25ZKO120L1400000339F758C
Dr. Ľ. Nováka29ZKO120L1400000339F75D6
Dr. Ľ. Okánika1ZKO120L14000000EE2D3FD
Dr. Ľ. Okánika2ZKO120L14000000EE2E994
Dr. Ľ. Okánika3ZKO120L14000000EE2D3DA
Dr. Ľ. Okánika4ZKO120L14000000EE2D6D6
Dr. Ľ. Okánika5ZKO120L14000000EE2D4C8
Dr. Ľ. Okánika5ZKO120L1
Dr. Ľ. Okánika6ZKO120L14000000EE2D3C9
Dr. Ľ. Okánika6ZKO120L1
Dr. Ľ. Okánika7ZKO120L14000000EE2E77F
Dr. Ľ. Okánika7ZKO120L1
Dr. Ľ. Okánika11ZKO120L14000000EE2E759
Dr. Ľ. Okánika12ZKO120L14000000EE2D50C
Dr. Ľ. Okánika13ZKO120L14000000EE2D6CF
Dr. Ľ. Okánika14ZKO120L14000000EE2E9B7
Dr. Ľ. Okánika15ZKO120L14000000EE2D707
Dr. Ľ. Okánika16ZKO120L14000000EE2E9E2
Dr. Ľ. Okánika17ZKO120L14000000EE2E739
Dr. Ľ. Okánika18ZKO120L1400000339F7617
Dr. Ľ. Okánika19ZKO120L14000000EE2D6FD
Dr. Ľ. Okánika20ZKO120L14000000EE2E775
Dr. Ľ. Okánika22ZKO120L14000000EE2D6FB
Dr. Ľ. Okánika24ZKO120L14000000EE2E764
Dr. Ľ. Okánika26ZKO120L14000000EE2E99B
Dr. Ľ. Okánika28ZKO120L14000000EE2E9CA
Dr. Ľ. Okánika30ZKO120L14000000EE2D6E9
Dr. Ľ. Okánika32ZKO120L14000000EE2E749
Dr. Ľ. Okánika32ZKO120L1
Dr. Ľ. Okánika34ZKO120L14000000EE2E9CE
Dr. Ľ. Okánika36ZKO120L14000000EE2E788
Dr. Ľ. Okánika12AZKO120L14000000EE2E9E1
Dr. Ľ. Okánika12BZKO120L14000000EE2D4C6
Dr. Ľ. Okánika12BZKO120L1
Dr. Ľ. Okánika12CZKO120L14000000EE2D548
Dr. Ľ. Okánika14AZKO120L14000000EE2E9BB
Dr. Ľ. Okánika14BZKO120L14000000EE2D722
Dr. Ľ. Okánika14CZKO120L14000000EE2E754
Dr. Ľ. Okánika14CZKO120L1
Dr. Ľ. Okánika14CZKO120L1
Dr. Ľ. Okánika16AZKO120L14000000EE2E9A6
Dr. Ľ. Okánika16BZKO120L14000000EE2E789
Dr. Ľ. Okánika16CZKO120L1
Dr. Ľ. Okánika16CZKO120L14000000EE2E9CF
Dr. Ľ. Okánika4BZKO120L14000000EE2D720
Dr. Ľ. Okánika4CZKO120L14000000EE2E9E0
Dr. Ľ. Okánika4CZKO120L1
Dr. Ľ. Okánika6AZKO120L1400000339F7639
Dr. Ľ. Okánika6CZKO120L14000000EE2D6CA
Dr.Valacha2ZKO120L1
Dr.Valacha3ZKO120L1
Dr.Valacha3ZKO120L1
Dr.Valacha3ZKO120L1
Dr.Valacha4ZKO120L1
Dr.Valacha4ZKO120L1
Dr.Valacha5ZKO120L14000000EE2D345
Dr.Valacha6ZKO120L14000000EE2D357
Dr.Valacha7ZKO120L1
Dr.Valacha8ZKO120L1
Dr.Valacha9ZKO120L1
Dr.Valacha9ZKO120L1
Dr.Valacha10ZKO120L14000000EE2D388
Dr.Valacha12ZKO120L14000000EE2D35F
Dr.Valacha13ZKO120L1
Dr.Valacha14ZKO120L1
Dr.Valacha15ZKO120L1
Dr.Valacha16ZKO120L1
Dr.Valacha17ZKO120L1
Dr.Valacha17ZKO120L1
Dr.Valacha18ZKO120L14000000EE2D348
Dr.Valacha19ZKO120L1
Dr.Valacha19ZKO120L1
Dr.Valacha19ZKO120L1
Dr.Valacha21ZKO120L1
Dr.Valacha22ZKO120L1
Dr.Valacha22ZKO120L1
Dr.Valacha23ZKO120L1
Dr.Valacha23ZKO120L1
Dr.Valacha25ZKO120L1
Dr.Valacha25ZKO120L1
Dr.Valacha26ZKO120L14000000EE2D36B
Dr.Valacha27ZKO120L1
Dr.Valacha28ZKO120L14000000EE2D390
Dr.Valacha29ZKO120L1
Dr.Valacha30ZKO120L1
Dr.Valacha30ZKO120L1
Dr.Valacha31ZKO120L14000000EE2D377
Dr.Valacha31ZKO120L1400000339F65AA
Dr.Valacha32ZKO120L1
Dr.Valacha33ZKO120L1
Dr.Valacha33ZKO120L1
Dr.Valacha34ZKO120L1
Dr.Valacha34ZKO120L1
Dr.Valacha35ZKO120L1
Dr.Valacha35ZKO120L1
Dr.Valacha36ZKO120L1400000339F759C
Dr.Valacha37ZKO120L1
Dr.Valacha37ZKO120L1
Dr.Valacha38ZKO120L1
Dr.Valacha38ZKO120L1
Dr.Valacha39ZKO120L1
Dr.Valacha40ZKO120L1
Dr.Valacha41ZKO120L1
Dr.Valacha42ZKO120L1
Dr.Valacha43ZKO120L1400000339F65D8
Dr.Valacha44ZKO120L1
Dr.Valacha46ZKO120L1
Dr.Valacha47ZKO120L1400000339F65B7
Dr.Valacha48ZKO120L1400000339F65BF
Dr.Valacha50ZKO120L1
Dr.Valacha50ZKO120L1
Dr.Valacha51ZKO120L1
Dr.Valacha51ZKO120L1400000339F658C
Dr.Valacha52ZKO120L1400000339F65D6
Dr.Valacha52ZKO120L1
Dr.Valacha53ZKO120L1
Dr.Valacha54ZKO120L1
Dr.Valacha54ZKO120L1
Dr.Valacha55ZKO120L1
Dr.Valacha55ZKO120L1
Dr.Valacha55ZKO120L1
Dr.Valacha55ZKO120L1400000339F6587
Dr.Valacha56ZKO120L1
Dr.Valacha56ZKO120L1
Dr.Valacha58ZKO120L1
Dr.Valacha62ZKO120L1
Dr.Valacha62ZKO120L1
Dr.Valacha2AZKO120L1
Družstevná1ZKO120L1
Družstevná4ZKO120L1
Družstevná6ZKO120L1
Družstevná8ZKO120L1
Družstevná10ZKO120L1
Družstevná12ZKO120L1
Družstevná14ZKO120L1
Družstevná16ZKO120L1
Družstevná16ZKO120L1
Družstevná18ZKO120L1
Družstevná20ZKO120L1
Družstevná22ZKO120L1
Družstevná24ZKO120L1
Družstevná26ZKO120L1
Družstevná26ZKO120L1
Družstevná28ZKO120L1
Družstevná30ZKO120L1
Družstevná31ZKO120L1
Družstevná32ZKO120L1
Družstevná33ZKO120L1
Družstevná33ZKO120L1
Družstevná34ZKO120L1
Duklianska2ZKO120L1400000339F65A2
Duklianska3ZKO120L1400000339F658E
Duklianska4ZKO120L1400000339F659E
Duklianska5ZKO120L1400000339F658D
Duklianska6ZKO120L1400000339F6590
Duklianska7ZKO120L1400000339F75F7
Duklianska8ZKO120L1
Duklianska8ZKO120L1
Duklianska9ZKO120L1400000339F65B0
Duklianska10ZKO120L1
Duklianska10ZKO120L1400000339F65A3
Duklianska11ZKO120L1400000339F6585
Duklianska12ZKO120L1
Duklianska13ZKO120L1400000339F6596
Duklianska14ZKO120L1400000339F659A
Duklianska15ZKO120L1400000339F6588
Duklianska16ZKO120L1400000339F659B
Duklianska18ZKO120L1400000339F6595
Duklianska19ZKO120L1400000339F658B
Duklianska20ZKO120L1400000339F658F
Duklianska21ZKO120L1400000339F65A8
Duklianska22ZKO120L1
Duklianska22ZKO120L1
Duklianska23ZKO120L1400000339F6599
Duklianska24ZKO120L1400000339F658A
Duklianska24ZKO120L1
Duklianska25ZKO120L1
Duklianska25ZKO120L1400000339F65CF
Duklianska26ZKO120L1400000339F6586
Duklianska27ZKO120L1400000339F65BA
Duklianska28ZKO120L1400000339F65BC
Duklianska29ZKO120L1400000339F65A5
Duklianska30ZKO120L1
Duklianska31ZKO120L1400000339F65AD
Duklianska32ZKO120L14000000EE4E2FA
Duklianska33ZKO120L1400000339F65C1
Duklianska34ZKO120L1
Duklianska35ZKO120L1
Duklianska36ZKO120L1
Duklianska37ZKO120L1400000339F65B8
Duklianska38ZKO120L1400000339F65B6
Duklianska39ZKO120L1
Duklianska40ZKO120L1400000339F65C0
Duklianska40ZKO120L1
Duklianska41ZKO120L1400000339F659C
Duklianska42ZKO120L1
Duklianska43ZKO120L1
Duklianska44ZKO120L1
Duklianska45ZKO120L1
Duklianska46ZKO120L1
Duklianska47ZKO120L1400000339F65A1
Duklianska48ZKO120L1
Duklianska49ZKO120L1400000339F65B9
Duklianska49ZKO120L1400000339F65C9
Duklianska50ZKO120L1
Duklianska51ZKO120L1400000339F65E0
Duklianska51ZKO120L1400000339F6598
Duklianska53ZKO120L1
Duklianska55ZKO120L1
Duklianska57ZKO120L1400000339F65C6
Duklianska59ZKO120L1
Duklianska63ZKO120L1
Duklianska65ZKO120L1
Duklianska67ZKO120L1
Duklianska46AZKO120L1400000339F659F
F. K. Veselého1ZKO120L1400000339F759A
F. K. Veselého2ZKO120L1400000339F75B6
F. K. Veselého4ZKO120L14000000EE2D6DA
F. K. Veselého5ZKO120L1
F. K. Veselého5ZKO120L1400000339F7590
F. K. Veselého7ZKO120L1400000339F75B2
F. K. Veselého8ZKO120L14000000EE2E780
F. K. Veselého9ZKO120L1400000339F75DE
F. K. Veselého10ZKO120L1400000339F7594
F. K. Veselého11ZKO120L14000000EE2D71B
F. K. Veselého12ZKO120L1400000339F75D0
F. K. Veselého13ZKO120L1400000339F75B7
F. K. Veselého14ZKO120L1400000339F75D3
F. K. Veselého15ZKO120L1400000339F75B0
F. K. Veselého16ZKO120L1400000339F75C7
F. K. Veselého17ZKO120L1400000339F75BC
F. K. Veselého19ZKO120L1400000339F75E0
F. K. Veselého20ZKO120L1400000339F75B3
F. K. Veselého21ZKO120L1400000339F75BF
F. K. Veselého22ZKO120L1400000339F75E5
F. K. Veselého23ZKO120L1400000339F75BB
F. K. Veselého24ZKO120L1400000339F75E3
F. K. Veselého27ZKO120L1400000339F75A8
F. K. Veselého29ZKO120L1400000339F75D4
F. K. Veselého31ZKO120L1400000339F759D
F. K. Veselého12AZKO120L1400000339F75AA
F. K. Veselého14AZKO120L1400000339F7599
F. K. Veselého16AZKO120L1400000339F75D1
F. K. Veselého18AZKO120L1400000339F75DC
Gorkého3ZKO120L1
Gorkého3ZKO120L1
Gorkého5ZKO120L14000000EE4E209
Gorkého7ZKO120L14000000EE4E1DB
Gorkého9ZKO120L1
Gorkého9ZKO120L1
Gorkého9ZKO120L1
Gorkého9ZKO120L1
Gorkého11ZKO120L1
Gorkého11ZKO120L1
Gorkého11ZKO120L14000000EE4E208
Gorkého11ZKO120L14000000EE4E20D
Gorkého11ZKO120L14000000EE4E212
Gorkého13ZKO120L14000000EE4E1EA
Gorkého15ZKO120L14000000EE4E1E5
Gorkého16ZKO120L1
Gorkého16ZKO120L1
Gorkého16ZKO120L1
Gorkého17ZKO120L1
Gorkého17ZKO120L14000000EE4E203
Gorkého17ZKO120L14000000EE4E1D6
Gorkého19ZKO120L1
Gorkého19ZKO120L1
Gorkého19ZKO120L1
Gorkého20ZKO120L14000000EE4E21C
Gorkého21ZKO120L14000000EE4E1EF
Gorkého23ZKO120L14000000EE4E1FA
Gorkého24ZKO120L14000003385A37F
Gorkého25ZKO120L14000000EE4E1E0
Gorkého26ZKO120L14000000EE4E1F5
Gorkého28ZKO120L1
Gorkého29ZKO120L14000000EE4E1FE
Gorkého30ZKO120L14000000EE4E1F4
Gorkého31ZKO120L14000000EE4E1D1
Gorkého33ZKO120L14000000EE4E221
Gorkého33ZKO120L1
Gorkého34ZKO120L14000000EE4E1CE
Gorkého35ZKO120L1
Gorkého35ZKO120L1
Gorkého35ZKO120L14000000EE4E1E1
Gorkého36ZKO120L14000000EE4E1DD
Gorkého38ZKO120L1
Gorkého1AZKO120L1
Hodonínska1ZKO120L1
Hodonínska2ZKO120L1
Hodonínska3ZKO120L1
Hodonínska4ZKO120L140000033846351
Hodonínska5ZKO120L1
Hodonínska6ZKO120L1
Hodonínska7ZKO120L14000000EE2E75F
Hodonínska8ZKO120L1
Hodonínska9ZKO120L1400000339F65DA
Hodonínska10ZKO120L14000000EE2E766
Hodonínska11ZKO120L1
Hodonínska12ZKO120L14000000EE2E74D
Hodonínska13ZKO120L14000000EE2E736
Hodonínska14ZKO120L14000000EE2E751
Hodonínska15ZKO120L1
Hodonínska16ZKO120L1
Hodonínska17ZKO120L1
Hodonínska19ZKO120L1
Hodonínska19ZKO120L1
Hodonínska20ZKO120L14000000EE2D590
Hodonínska21ZKO120L1
Hodonínska22ZKO120L14000000EE2E742
Hodonínska23ZKO120L14000003384630F
Hodonínska25ZKO120L14000000EE2E741
Hodonínska29ZKO120L1
Hodonínska31ZKO120L14000000EE2E771
Hollého1ZKO120L1
Hollého2ZKO120L1
Hollého5ZKO120L1
Hollého7ZKO120L1
Hollého9ZKO120L1
Hollého10ZKO120L1
Hollého11ZKO120L1
Hollého12ZKO120L1
Hollého13ZKO120L1
Hollého14ZKO120L14000000EE50ED2
Hollého15ZKO120L1
Hollého15ZKO120L1
Hollého15ZKO120L14000000EE50F0A
Hollého16ZKO120L1
Hollého17ZKO120L14000000EE50EC9
Hollého19ZKO120L14000000EE50EF6
Hollého20ZKO120L1
Hollého21ZKO120L1
Hollého21ZKO120L1
Hollého22ZKO120L14000000EE4E309
Hollého23ZKO120L1
Hollého23ZKO120L1
Hollého24ZKO120L14000000EE50EDB
Hollého25ZKO120L14000000EE50EC4
Hollého27ZKO120L14000000EE4E34D
Hollého28ZKO120L14000000EE50EE8
Hollého29ZKO120L14000000EE4E310
Hollého29ZKO120L14000000EE50ECD
Hollého31ZKO120L1
Hollého32ZKO120L1
Hollého33ZKO120L1
Hollého33ZKO120L1
Hollého34ZKO120L14000000EE50EFF
Hollého35ZKO120L1
Hollého36ZKO120L1
Hollého36ZKO120L1
Hollého37ZKO120L14000000EE4E353
Hollého39ZKO120L14000000EE4E31A
Hollého40ZKO120L14000000EE4E305
Hollého41ZKO120L14000000EE4E323
Hollého41ZKO120L14000000EE510A9
Hollého42ZKO120L14000000EE4E2FF
Hollého43ZKO120L14000000EE4E2FC
Hollého45ZKO120L14000000EE4E308
Hollého46ZKO120L14000000EE50EBA
Hollého47ZKO120L14000000EE4E324
Hollého48ZKO120L1
Hollého48ZKO120L1
Hollého49ZKO120L14000000EE4E30F
Hollého51ZKO120L14000000EE4E2FB
Hollého52ZKO120L1
Hollého52ZKO120L1
Hollého53ZKO120L14000000EE4E2F9
Hollého54ZKO120L1
Hollého54ZKO120L14000000EE4E351
Hollého55ZKO120L14000000EE4E301
Hollého56ZKO120L14000000EE4E34B
Hollého57ZKO120L14000000EE4E359
Hollého59ZKO120L14000000EE4E318
Hollého1BZKO120L1
Hollého1BZKO120L1
Hollého36AZKO120L1
Horská2ZKO120L14000000EE4E477
Horská4ZKO120L1
Horská5ZKO120L14000000EE50ED8
Horská6ZKO120L14000000EE50EF1
Horská7ZKO120L1
Horská8ZKO120L1
Horská10ZKO120L14000000EE50F0C
Horská11ZKO120L1400000339F65DF
Horská14ZKO120L1
Horská14ZKO120L1
Horská14ZKO120L1
Horská20ZKO120L14000000EE4E340
Horská20ZKO120L14000000EE50EBE
Horská21ZKO120L140000033846301
Horská22ZKO120L14000000EE50F17
Horská22ZKO120L14000000EE50F0E
Horská23ZKO120L14000000EE4E46D
Horská25ZKO120L14000000EE4E475
Horská26ZKO120L1
Horská27ZKO120L14000000EE4E46C
Horská28ZKO120L14000000EE4E486
Horská30ZKO120L14000000EE50F08
Horská31ZKO120L14000000EE4E446
Horská32ZKO120L14000000EE50F16
Horská32ZKO120L14000000EE50EDE
Horská33ZKO120L1
Horská33ZKO120L14000000EE4E45A
Horská34ZKO120L14000000EE50F1A
Horská35ZKO120L14000000EE4E478
Horská36ZKO120L14000000EE50F09
Horská44ZKO120L14000000EE50F1B
Horská46ZKO120L1
Horská48ZKO120L14000000EE50EED
Horská48ZKO120L14000000EE50EC3
Horská50ZKO120L14000000EE4E468
Horská50ZKO120L14000000EE4E454
Horská54ZKO120L1400000338462DD
Horská58ZKO120L14000000EE4E461
Horská60ZKO120L1
Horská cesta13ZKO120L1
Horská cesta15ZKO120L1
Horská cesta15ZKO120L1
Horská cesta25ZKO120L1
Horská cesta21AZKO120L1
Horská cesta21AZKO120L1
Hurbanova10ZKO120L1
Hviezdoslavova2ZKO120L14000000EE50EE3
Hviezdoslavova3ZKO120L14000000EE50EC6
Hviezdoslavova4ZKO120L14000000EE50ECC
Hviezdoslavova5ZKO120L14000000EE50EFB
Hviezdoslavova6ZKO120L14000000EE4E306
Hviezdoslavova7ZKO120L14000000EE50EEA
Hviezdoslavova8ZKO120L14000000EE50EE1
Hviezdoslavova9ZKO120L14000000EE50EDA
Hviezdoslavova10ZKO120L14000000EE4E329
Hviezdoslavova12ZKO120L14000000EE50EEF
Hviezdoslavova12ZKO120L1
Hviezdoslavova13ZKO120L14000000EE50EBD
Hviezdoslavova14ZKO120L14000000EE50ED1
Hviezdoslavova15ZKO120L14000000EE50F01
Hviezdoslavova16ZKO120L14000000EE50EDF
Hviezdoslavova17ZKO120L1
Hviezdoslavova18ZKO120L14000000EE50F19
Hviezdoslavova19ZKO120L1
Hviezdoslavova19ZKO120L14000000EE50EF3
Hviezdoslavova20ZKO120L14000000EE4E30C
Hviezdoslavova21ZKO120L14000000EE50ED5
Jabloňová2ZKO120L1
Jabloňová3ZKO120L1400000339F652A
Jabloňová4ZKO120L1400000339F6542
Jabloňová5ZKO120L1400000339F656F
Jabloňová6ZKO120L1400000339F6570
Jabloňová7ZKO120L1400000339F6526
Jabloňová8ZKO120L1400000339F657F
Janšákova1ZKO120L14000000EE4E426
Janšákova2ZKO120L14000000EE4E465
Janšákova3ZKO120L14000000EE4E442
Janšákova5ZKO120L14000000EE4E459
Janšákova5ZKO120L1
Janšákova5ZKO120L1
Janšákova6ZKO120L14000000EE4E47E
Janšákova12ZKO120L14000000EE4E483
Janšákova13ZKO120L14000000EE4E43D
Janšákova15ZKO120L14000000EE4E466
Jatočná3ZKO120L1
Jednoradová2ZKO120L1
Jednoradová2ZKO120L1
Jednoradová12ZKO120L14000000EE51090
Jednoradová12ZKO120L1
Jednoradová14ZKO120L1
Jednoradová16ZKO120L14000000EE51063
Jednoradová22ZKO120L14000000EE51081
Jednoradová24ZKO120L14000000EE510A5
Jednoradová26ZKO120L1
Jednoradová28ZKO120L14000000EE51084
Jednoradová28ZKO120L14000000EE51059
Jednoradová30ZKO120L1
Jednoradová30ZKO120L1
Jednoradová30ZKO120L14000000EE510A3
Jednoradová30ZKO120L1
Jednoradová32ZKO120L14000000EE51094
Jednoradová34ZKO120L1
Jednoradová34ZKO120L1
Jednoradová38ZKO120L1
Jednoradová8AZKO120L1
K Baťáku1ZKO120L14000000EE2E9AB
K Baťáku3ZKO120L14000000EE2E746
K Baťáku4ZKO120L1400000339F6546
K Baťáku5ZKO120L14000000EE2E9B8
K Baťáku6ZKO120L1400000339F6536
K Baťáku6ZKO120L1
K Baťáku7ZKO120L14000000EE2E9CD
K Baťáku9ZKO120L14000000EE2E767
K Baťáku11ZKO120L14000000EE2E77C
K Baťáku13ZKO120L14000000EE2E77A
K Baťáku15ZKO120L14000000EE2D6FC
K Baťáku17ZKO120L14000000EE2E757
K Baťáku19ZKO120L14000000EE2D703
K Baťáku21ZKO120L14000000EE2D3ED
K Baťáku23ZKO120L14000000EE2E9E3
K Baťáku25ZKO120L14000000EE2E769
K Baťáku27ZKO120L14000000EE2D6DF
K Baťáku31ZKO120L14000000EE2E75B
K vodárni6ZKO120L1
Karmelitská1ZKO120L1400000339F6563
Karmelitská2ZKO120L1400000339F6560
Karmelitská3ZKO120L1400000339F6538
Karmelitská5ZKO120L1400000339F6577
Karmelitská6ZKO120L14000000EE2D3E3
Karmelitská7ZKO120L1400000339F655B
Karmelitská8ZKO120L1400000339F6558
Karmelitská12ZKO120L1
Kollárova1ZKO120L1
Kollárova2ZKO120L1
Kollárova2ZKO120L1
Kollárova2ZKO120L1
Kollárova2ZKO120L1
Kollárova2ZKO120L1
Kollárova2ZKO120L1
Kollárova2ZKO120L1
Kollárova3ZKO120L1
Kollárova4ZKO120L1
Kollárova8ZKO120L1
Kollárova8ZKO120L1
Kollárova10ZKO120L1
Kollárova12ZKO120L1
Kollárova16ZKO120L1
Kollárova18ZKO120L14000000EE5105D
Kollárova20ZKO120L1
Kollárova22ZKO120L1
Komenského4ZKO120L14000000EE4E1F0
Komenského6ZKO120L14000000EE4E225
Komenského8ZKO120L14000000EE4E226
Komenského9ZKO120L1
Komenského10ZKO120L14000000EE4E1F8
Komenského11ZKO120L1
Komenského11ZKO120L1
Komenského12ZKO120L14000000EE4E220
Komenského13ZKO120L14000000EE4E21D
Komenského14ZKO120L14000000EE4E22C
Komenského15ZKO120L14000000EE4E21A
Komenského15ZKO120L1
Komenského17ZKO120L14000000EE4E201
Komenského18ZKO120L14000000EE4E1ED
Komenského19ZKO120L1
Komenského19ZKO120L1
Komenského19ZKO120L14000000EE4E211
Komenského20ZKO120L1
Komenského21ZKO120L14000000EE4E1DE
Komenského22ZKO120L1
Komenského22ZKO120L1
Komenského23ZKO120L14000000EE4E1E3
Komenského23ZKO120L14000000EE4E1EC
Komenského24ZKO120L1
Komenského24ZKO120L14000000EE4E21B
Komenského24ZKO120L14000000EE4E227
Komenského25ZKO120L14000000EE4E202
Komenského25ZKO120L1
Komenského26ZKO120L1
Komenského28ZKO120L14000000EE4E1E4
Komenského29ZKO120L14000000EE4E218
Komenského29ZKO120L14000000EE51060
Komenského30ZKO120L1
Komenského31ZKO120L14000000EE4E204
Komenského33ZKO120L14000000EE4E222
Komenského34ZKO120L14000000EE4E1EE
Komenského36ZKO120L14000000EE4E1DF
Komenského37ZKO120L1
Komenského37ZKO120L1
Komenského37ZKO120L14000000EE4E207
Komenského38ZKO120L14000000EE4E223
Komenského41ZKO120L14000000EE4E20C
Komenského42ZKO120L1
Komenského43ZKO120L14000000EE4E20A
Komenského45ZKO120L1
Komenského45ZKO120L14000000EE4E224
Komenského46ZKO120L14000000EE4E1FD
Komenského46ZKO120L14000000EE4E205
Komenského50ZKO120L1
Komenského52ZKO120L1
Komenského54ZKO120L14000000EE4E1D5
Komenského55ZKO120L14000000EE4E1F3
Komenského55ZKO120L1
Komenského56ZKO120L14000000EE4E1E9
Komenského58ZKO120L14000000EE4E1DA
Komenského59ZKO120L1
Komenského59ZKO120L1
Koreszkova23ZKO120L1
Koreszkova23ZKO120L1
Koreszkova25ZKO120L1
Koreszkova27ZKO120L1
Koreszkova29ZKO120L1
Koreszkova31ZKO120L1
Koreszkova33ZKO120L1
Koreszkova37ZKO120L1
Koreszkova37ZKO120L1
Koreszkova39ZKO120L1
Koreszkova41ZKO120L1
Koreszkova43ZKO120L1
Koreszkova43ZKO120L1
Koreszkova45ZKO120L1
Koreszkova47ZKO120L1
Koreszkova49ZKO120L1
Koreszkova49ZKO120L1
Kráľovská5ZKO120L1
Kráľovská7ZKO120L1
Kráľovská10ZKO120L1
Kráľovská14ZKO120L1
Kráľovská14ZKO120L1
Krížna5ZKO120L1
Krížna6ZKO120L1
Krížna7ZKO120L1
Lichardova1ZKO120L1
Lichardova1ZKO120L1
Lichardova1ZKO120L1
Lichardova1ZKO120L1
Lichardova1ZKO120L1
Lichardova1ZKO120L1
Lichardova1ZKO120L1
Lichardova4ZKO120L1
Lichardova6ZKO120L1
Lichardova6ZKO120L1
Lichardova10ZKO120L1
Lichardova14ZKO120L1
Lichardova16ZKO120L1
Madvova1ZKO120L14000000EE50EEB
Madvova3ZKO120L14000000EE50F13
Madvova5ZKO120L14000000EE50F18
Madvova7ZKO120L14000000EE50F03
Madvova9ZKO120L14000000EE50F12
Madvova11ZKO120L14000000EE4E473
Madvova13ZKO120L14000000EE50EC1
Madvova13ZKO120L14000000EE50F05
Madvova15ZKO120L14000000EE50F0D
Madvova19ZKO120L14000000EE50EC0
Madvova21ZKO120L14000000EE50F02
Madvova21ZKO120L1
Madvova23ZKO120L14000000EE50EE0
Madvova25ZKO120L14000000EE50EF7
Madvova25ZKO120L1
Madvova27ZKO120L14000000EE50EE7
Madvova29ZKO120L1
Madvova33ZKO120L1
Madvova35ZKO120L1
Malé trávniky1ZKO120L140000033846ADF
Malé trávniky2ZKO120L14000000EE2D381
Malé trávniky3ZKO120L14000000EE2D378
Malé trávniky5ZKO120L1400000338462BC
Malé trávniky6ZKO120L1
Malé trávniky7ZKO120L1
Malé trávniky7ZKO120L14000000EE2D37E
Malé trávniky8ZKO120L14000000EE323BE
Malé trávniky9ZKO120L14000000EE2D358
Malé trávniky11ZKO120L14000000EE2D392
Malé trávniky13ZKO120L1
Malé trávniky13ZKO120L14000000EE2D38E
Malé trávniky15ZKO120L14000000EE2D344
Malé trávniky17ZKO120L14000000EE323ED
Malé trávniky19ZKO120L140000033855FFE
Malinová1ZKO120L14000000EE50ED9
Malinová3ZKO120L1
Mallého36ZKO120L1
Mallého42ZKO120L1
Mallého43ZKO120L1
Mallého43ZKO120L1
Mallého43ZKO120L1
Mallého43ZKO120L1
Mallého43ZKO120L1
Mallého44ZKO120L1
Mallého45ZKO120L1
Mallého48ZKO120L1
Mallého48ZKO120L1
Mallého48ZKO120L1
Mallého50ZKO120L1
Mallého51ZKO120L1
Mallého52ZKO120L1
Meňhartka1ZKO120L14000000EE32417
Meňhartka2ZKO120L1400000339F6552
Meňhartka2ZKO120L1
Meňhartka4ZKO120L1
Meňhartka4ZKO120L1
Meňhartka5ZKO120L1
Meňhartka6ZKO120L1400000339F653C
Meňhartka7ZKO120L1
Meňhartka7ZKO120L1
Meňhartka8ZKO120L1
Meňhartka8ZKO120L14000000EE323C2
Meňhartka10ZKO120L1400000339F6561
Meňhartka11ZKO120L1
Meňhartka11ZKO120L1
Meňhartka12ZKO120L14000000EE323C4
Meňhartka13ZKO120L14000000EE32409
Meňhartka14ZKO120L1
Meňhartka15ZKO120L1400000339F6574
Meňhartka16ZKO120L14000000EE323DD
Meňhartka17ZKO120L1400000339F6557
Meňhartka18ZKO120L1
Meňhartka18ZKO120L1
Meňhartka19ZKO120L1400000339F6551
Meňhartka20ZKO120L1400000339F6572
Meňhartka21ZKO120L1400000339F657D
Meňhartka22ZKO120L1400000339F6529
Meňhartka23ZKO120L1400000339F6575
Meňhartka24ZKO120L1400000339F652E
Meňhartka25ZKO120L1
Meňhartka26ZKO120L1
Meňhartka26ZKO120L1400000339F655E
Meňhartka27ZKO120L14000000EE2E735
Meňhartka28ZKO120L1400000339F657E
Meňhartka29ZKO120L1
Meňhartka31ZKO120L1400000339F6576
Meňhartka31ZKO120L1
Meňhartka33ZKO120L1
Meňhartka35ZKO120L14000000EE323B9
Meňhartka37ZKO120L1
Meňhartka37ZKO120L1
Meňhartka39ZKO120L1400000339F657A
Meňhartka41ZKO120L1400000339F6567
Meňhartka13AZKO120L14000000EE323C8
Meňhartka33AZKO120L1
Meňhartka5AZKO120L1400000339F6562
Meňhartka5AZKO120L1400000339F652D
Mierová1ZKO120L1400000339F75CD
Mierová2ZKO120L1400000339F657C
Mierová3ZKO120L14000000EE2D3D7
Mierová4ZKO120L1400000339F656A
Mierová4ZKO120L1
Mierová5ZKO120L1400000339F6573
Mierová5ZKO120L1
Mierová6ZKO120L1400000339F75B8
Mierová7ZKO120L1400000339F6571
Mierová7ZKO120L1
Mýtna3ZKO120L1
Mýtna9ZKO120L1
Mýtna11ZKO120L1
Mýtna15ZKO120L1
Mýtna15ZKO120L1
Na skale2ZKO120L1
Na skale4ZKO120L1
Na skale4ZKO120L1
Na skale5ZKO120L1
Na skale20ZKO120L1
Na skaleZKO120L1
Na skale2AZKO120L1
Nad Predmestím1ZKO120L1
Nad Predmestím3ZKO120L1
Nad Predmestím3ZKO120L1
Nad Predmestím3ZKO120L1
Nad Predmestím3ZKO120L1
Nad Predmestím3ZKO120L1
Nad Predmestím5ZKO120L1
Nad Predmestím7ZKO120L1
Nad Predmestím9ZKO120L14000000EE4E2FE
Nad Predmestím10ZKO120L1
Nad Predmestím12ZKO120L1
Nad Predmestím13ZKO120L1
Nad Predmestím14ZKO120L1
Nad Predmestím15ZKO120L14000000EE4E314
Nad Predmestím16ZKO120L14000000EE4E320
Nad Predmestím17ZKO120L1
Nad Predmestím18ZKO120L14000000EE4E2F8
Nad Predmestím19ZKO120L14000000EE4E352
Nad Predmestím20ZKO120L14000000EE4E30E
Nad Predmestím23ZKO120L1
Nad Predmestím24ZKO120L14000000EE4E2FD
Nad Predmestím26ZKO120L1
Nad Predmestím28ZKO120L1
Nad Predmestím28ZKO120L14000000EE4E35A
Nad Predmestím30ZKO120L14000000EE4E33C
Nad Predmestím32ZKO120L1
Nad Predmestím32ZKO120L14000000EE4E30A
Nad Predmestím34ZKO120L14000000EE4E303
Nad Predmestím36ZKO120L14000000EE4E330
Nádražná3ZKO120L14000000EE4E33F
Nádražná4ZKO120L1
Nádražná4ZKO120L1
Nádražná5ZKO120L14000000EE4E31E
Nádražná6ZKO120L1
Nádražná6ZKO120L14000000EE4E31D
Nádražná7ZKO120L1
Nádražná8ZKO120L14000000EE4E336
Nádražná9ZKO120L1
Nádražná9ZKO120L1
Nádražná10ZKO120L14000000EE4E321
Nádražná11ZKO120L1
Nádražná12ZKO120L1
Nádražná13ZKO120L14000000EE4E32F
Nádražná14ZKO120L1
Nádražná14ZKO120L14000000EE4E304
Nádražná15ZKO120L1
Nádražná16ZKO120L14000000EE4E307
Nádražná17ZKO120L14000000EE4E32E
Nádražná18ZKO120L14000000EE4E32A
Nádražná19ZKO120L14000000EE4E322
Nádražná20ZKO120L14000000EE4E319
Nádražná21ZKO120L14000000EE4E31B
Nádražná21ZKO120L1
Nádražná22ZKO120L14000000EE4E302
Nádražná24ZKO120L14000000EE4E316
Nádražná25ZKO120L1
Nádražná27ZKO120L14000000EE4E312
Nádražná27ZKO120L1
Nádražná29ZKO120L1
Nádražná31ZKO120L1
Nádražná38ZKO120L1
Nádražná38ZKO120L1
Nádražná38ZKO120L1
Nádražná38ZKO120L1
Nádražná38ZKO120L1
Nádražná38ZKO120L1
Nádražná38ZKO120L1
Nádražná38ZKO120L1
Nádražná38ZKO120L1
Nádražná38ZKO120L1
Nádražná1AZKO120L14000000EE4E348
Námestie slobody9ZKO120L1
Námestie slobody10ZKO120L1
Námestie slobody10ZKO120L1
Námestie slobody10ZKO120L1
Námestie slobody11ZKO120L1
Námestie slobody18ZKO120L1
Námestie slobody18ZKO120L1
Námestie slobody20ZKO120L1
Námestie slobody20ZKO120L1
Námestie slobody26ZKO120L1
Námestie slobody26ZKO120L1
Námestie slobody28ZKO120L1
Námestie slobody28ZKO120L1
Námestie slobody28ZKO120L1
Námestie slobody28ZKO120L1
Námestie slobody30ZKO120L1
Nešporova1ZKO120L1
Nešporova2ZKO120L1
Nešporova3ZKO120L1
Nešporova4ZKO120L1
Nešporova6ZKO120L1
Nešporova6ZKO120L1
Nešporova6ZKO120L1
Nešporova7ZKO120L1
Nešporova8ZKO120L1
Nešporova9ZKO120L1
Nešporova10ZKO120L1
Nešporova11ZKO120L1
Nešporova12ZKO120L1
Nešporova13ZKO120L1
Nešporova14ZKO120L1
Nešporova15ZKO120L1
Nešporova15ZKO120L1
Nešporova16ZKO120L1
Nešporova17ZKO120L1
Nešporova18ZKO120L1
Nešporova19ZKO120L1
Nešporova20ZKO120L1
Nešporova21ZKO120L1
Nešporova21ZKO120L1
Nešporova21ZKO120L1
Nešporova22ZKO120L1
Nešporova23ZKO120L1
Nešporova24ZKO120L1
Nešporova25ZKO120L1
Nešporova26ZKO120L1
Nešporova27ZKO120L1
Nešporova28ZKO120L1
Nešporova29ZKO120L1
Nešporova30ZKO120L1
Nešporova31ZKO120L1
Nešporova32ZKO120L1
Nešporova33ZKO120L1
Nešporova36ZKO120L1
Nešporova38ZKO120L1
Nešporova38ZKO120L1
Nešporova10AZKO120L1
Nešporova28BZKO120L1
Obrancov mieru1ZKO120L1
Obrancov mieru2ZKO120L1
Obrancov mieru3ZKO120L1
Obrancov mieru4ZKO120L1
Obrancov mieru4ZKO120L14000000EE4E430
Obrancov mieru5ZKO120L14000000EE4E476
Obrancov mieru5ZKO120L1
Obrancov mieru6ZKO120L14000000EE4E427
Obrancov mieru6ZKO120L1
Obrancov mieru7ZKO120L14000000EE4E44F
Obrancov mieru8ZKO120L1
Obrancov mieru9ZKO120L14000000EE4E444
Obrancov mieru10ZKO120L14000000EE4E487
Obrancov mieru11ZKO120L1
Obrancov mieru11ZKO120L1
Obrancov mieru11ZKO120L14000000EE4E484
Obrancov mieru12ZKO120L14000000EE4E439
Obrancov mieru12ZKO120L1
Obrancov mieru13ZKO120L1
Obrancov mieru13ZKO120L14000000EE4E45D
Obrancov mieru14ZKO120L1
Obrancov mieru15ZKO120L14000000EE4E456
Obrancov mieru15ZKO120L1
Obrancov mieru16ZKO120L14000000EE4E434
Obrancov mieru17ZKO120L1
Obrancov mieru18ZKO120L14000000EE4E438
Obrancov mieru19ZKO120L1
Obrancov mieru20ZKO120L1
Obrancov mieru20ZKO120L1
Obrancov mieru21ZKO120L1
Obrancov mieru22ZKO120L1
Obrancov mieru23ZKO120L1
Obrancov mieru23ZKO120L1
Obrancov mieru24ZKO120L1
Obrancov mieru25ZKO120L1
Obrancov mieru26ZKO120L1
Obrancov mieru27ZKO120L1
Obrancov mieru28ZKO120L1
Obrancov mieru28ZKO120L1
Obrancov mieru29ZKO120L1
Obrancov mieru30ZKO120L1
Obrancov mieru30ZKO120L1
Obrancov mieru31ZKO120L1
Obrancov mieru31ZKO120L1
Obrancov mieru31ZKO120L14000000EE4E435
Obrancov mieru32ZKO120L1
Obrancov mieru33ZKO120L1
Obrancov mieru33ZKO120L14000000EE4E424
Obrancov mieru34ZKO120L1
Obrancov mieru35ZKO120L14000000EE4E42D
Obrancov mieru36ZKO120L1
Obrancov mieru38ZKO120L1
Obrancov mieru39ZKO120L14000000EE4E45B
Obrancov mieru40ZKO120L1
Obrancov mieru41ZKO120L14000000EE4E458
Obrancov mieru42ZKO120L1
Obrancov mieru43ZKO120L1
Obrancov mieru43ZKO120L1
Obrancov mieru45ZKO120L1
Obrancov mieru47ZKO120L1
P. Bunčáka1ZKO120L1400000339F652B
P. Bunčáka2ZKO120L1400000339F651E
P. Bunčáka2ZKO120L1
P. Bunčáka3ZKO120L1400000339F653E
P. Bunčáka3ZKO120L1
P. Bunčáka4ZKO120L1400000339F654F
P. Bunčáka5ZKO120L1400000339F653F
P. Bunčáka6ZKO120L1400000339F6554
P. Bunčáka7ZKO120L1400000339F6540
P. Bunčáka8ZKO120L1400000339F6568
P. Bunčáka10ZKO120L1400000339F6541
P. Bunčáka10ZKO120L1
Partizánska1ZKO120L1
Partizánska3ZKO120L1
Partizánska3ZKO120L1
Partizánska3ZKO120L1
Partizánska4ZKO120L1
Partizánska4ZKO120L1
Partizánska5ZKO120L1
Partizánska6ZKO120L1
Partizánska8ZKO120L1
Partizánska9ZKO120L1
Partizánska9ZKO120L1
Partizánska9ZKO120L1
Partizánska10ZKO120L1
Partizánska10ZKO120L1
Partizánska10ZKO120L1
Partizánska11ZKO120L1
Partizánska18ZKO120L1
Partizánska20ZKO120L1
Partizánska22ZKO120L1
Partizánska24ZKO120L1
Partizánska26ZKO120L1
Partizánska28ZKO120L1
Partizánska30ZKO120L1
Partizánska34ZKO120L1
Partizánska36ZKO120L1
Partizánska40ZKO120L1
Partizánska42ZKO120L1
Partizánska44ZKO120L1
Partizánska44ZKO120L1
Petrovská1ZKO120L1400000339F75E8
Petrovská2ZKO120L1400000339F7600
Petrovská3ZKO120L1400000339F7649
Petrovská4ZKO120L1400000339F7604
Petrovská5ZKO120L1
Petrovská6ZKO120L1400000339F75F0
Petrovská7ZKO120L1400000339F7609
Petrovská8ZKO120L1400000339F7610
Petrovská9ZKO120L1400000339F7612
Petrovská10ZKO120L1
Pivovarská4ZKO120L1
Pivovarská4ZKO120L1
Pivovarská4ZKO120L1
Pivovarská4ZKO120L1
Pivovarská4ZKO120L14000000EE5106B
Pivovarská10ZKO120L14000000EE50EF5
Pivovarská23ZKO120L14000000EE51068
Pivovarská25ZKO120L14000000EE5105C
Pivovarská25ZKO120L1
Pivovarská35ZKO120L14000000EE51058
Pivovarská35ZKO120L14000000EE5104E
Pivovarská39ZKO120L1
Pod Kalváriou1ZKO120L1
Pod Kalváriou1ZKO120L1
Pod Kalváriou3ZKO120L1
Pod Kalváriou3ZKO120L1
Pod Kalváriou3ZKO120L1
Pod Kalváriou4ZKO120L1
Pod Kalváriou5ZKO120L1400000339F6559
Pod Kalváriou6ZKO120L1
Pod Kalváriou7ZKO120L1
Pod Kalváriou7ZKO120L14000000EE323BC
Pod Kalváriou8ZKO120L1400000338565CD
Pod Kalváriou8ZKO120L14000000EE323E8
Pod Kalváriou9ZKO120L14000000EE323B8
Pod Kalváriou10ZKO120L1
Pod Kalváriou11ZKO120L14000000EE323E3
Pod Kalváriou15ZKO120L14000000EE323B6
Pod Kalváriou16ZKO120L1
Pod Kalváriou16ZKO120L1
Pod Kalváriou19ZKO120L14000000EE323C6
Pod Kalváriou21ZKO120L1400000339F652C
Pod Kalváriou23ZKO120L1
Pod Kalváriou27ZKO120L1
Pod Kalváriou29ZKO120L1
Pod Kalváriou33ZKO120L14000000EE323C3
Pod Kalváriou35ZKO120L14000000EE323D1
Pod Kalváriou8AZKO120L14000000EE323CC
Pod Kalváriou8AZKO120L1
Pod záhradkami1ZKO120L1
Pod záhradkami2ZKO120L1
Pod záhradkami4ZKO120L1
Pod záhradkami8ZKO120L1
Pod záhradkami10ZKO120L1
Pod záhradkami12ZKO120L1
Pod záhradkami14ZKO120L1
Pod záhradkami16ZKO120L1
Pod záhradkami16ZKO120L1
Pod záhradkami20ZKO120L1
Podhradie1ZKO120L1
Podhradie1ZKO120L1
Podhradie1ZKO120L1
Podhradie6ZKO120L1
Podhradie6ZKO120L1
Podhradie6ZKO120L14000000EE50EBF
Podhradie10ZKO120L1
Podhradie14ZKO120L1
Podhradie14ZKO120L14000000EE50ED6
Podhradie16ZKO120L14000000EE50EF2
Podhradie18ZKO120L14000000EE50EC2
Podhradie20ZKO120L14000000EE50EEC
Potočná4ZKO120L1
Potočná5ZKO120L1
Potočná6ZKO120L1
Potočná7ZKO120L1
Potočná8ZKO120L1
Potočná12ZKO120L1
Potočná12ZKO120L1
Potočná12ZKO120L1
Potočná14ZKO120L1
Potočná14ZKO120L1
Potočná14ZKO120L1
Potočná14ZKO120L1
Potočná14ZKO120L1
Potočná14ZKO120L1
Potočná15ZKO120L1
Potočná15ZKO120L1
Potočná17ZKO120L1
Potočná22ZKO120L1
Potočná35ZKO120L1
Potočná35ZKO120L1
Potočná35ZKO120L1
Potočná41ZKO120L1
Potočná46ZKO120L1
Potočná47ZKO120L1
Potočná49ZKO120L1
Potočná50ZKO120L1
Potočná51ZKO120L1
Potočná55ZKO120L1
Potočná57ZKO120L1
Potočná59ZKO120L1
Potočná61ZKO120L1
Potočná61ZKO120L1
Potočná63ZKO120L14000000EE4E1D8
Potočná69ZKO120L1
Potočná79ZKO120L1
Potočná81ZKO120L1
Potočná89ZKO120L1
Potočná99ZKO120L1
Potočná101ZKO120L1
Potočná105ZKO120L1
Potočná105ZKO120L1
Potočná110ZKO120L1
Potočná114ZKO120L14000000EE51078
Potočná114ZKO120L14000000EE51086
Potočná116ZKO120L1
Potočná120ZKO120L14000000EE5104D
Potočná122ZKO120L1
Potočná122ZKO120L14000000EE51075
Potočná128ZKO120L14000000EE51070
Potočná134ZKO120L14000000EE5108B
Potočná134ZKO120L14000000EE51083
Potočná134ZKO120L14000000EE5108E
Potočná138ZKO120L1
Pplk. Pľjušťa6ZKO120L1400000339F655A
Pplk. Pľjušťa14ZKO120L1400000338462CD
Pplk. Pľjušťa14ZKO120L14000000EE323DB
Pplk. Pľjušťa14ZKO120L14000000EE323FD
Pplk. Pľjušťa14ZKO120L14000000EE323F6
Pplk. Pľjušťa14ZKO120L14000000EE323F0
Pplk. Pľjušťa16ZKO120L14000000EE323DE
Pplk. Pľjušťa18ZKO120L1
Pplk. Pľjušťa20ZKO120L14000000EE323E7
Pplk. Pľjušťa20ZKO120L14000000EE323CB
Pplk. Pľjušťa22ZKO120L1400000338462C6
Pplk. Pľjušťa24ZKO120L14000000EE323FF
Pplk. Pľjušťa26ZKO120L14000000EE323F5
Pplk. Pľjušťa30ZKO120L14000000EE32407
Pplk. Pľjušťa31ZKO120L14000000EE3240A
Pplk. Pľjušťa31ZKO120L14000000EE323B4
Pplk. Pľjušťa31ZKO120L14000000EE323E1
Pplk. Pľjušťa31ZKO120L14000000EE323B5
Pplk. Pľjušťa32ZKO120L1
Pplk. Pľjušťa33ZKO120L14000000EE323C9
Pplk. Pľjušťa33ZKO120L14000000EE3240F
Pplk. Pľjušťa35ZKO120L1400000339F656D
Pplk. Pľjušťa36ZKO120L14000000EE323D3
Pplk. Pľjušťa37ZKO120L1
Pplk. Pľjušťa39ZKO120L1
Pplk. Pľjušťa40ZKO120L140000033846120
Pplk. Pľjušťa41ZKO120L1
Pplk. Pľjušťa42ZKO120L1
Pplk. Pľjušťa50ZKO120L1
Pplk. Pľjušťa52ZKO120L14000000EE323BB
Pplk. Pľjušťa54ZKO120L14000000EE323BF
Pplk. Pľjušťa30AZKO120L14000000EE32414
Prachová2ZKO120L14000000EE2D38A
Predmestie1ZKO120L1
Predmestie3ZKO120L1
Predmestie4ZKO120L1
Predmestie5ZKO120L14000000EE4E32B
Predmestie6ZKO120L1
Predmestie7ZKO120L14000000EE4E43A
Predmestie8ZKO120L1
Predmestie8ZKO120L1
Predmestie9ZKO120L14000000EE4E311
Predmestie10ZKO120L1
Predmestie10ZKO120L1
Predmestie12ZKO120L1
Predmestie13ZKO120L1
Predmestie14ZKO120L1
Predmestie15ZKO120L1
Predmestie15ZKO120L1
Predmestie16ZKO120L14000000EE4E42F
Predmestie17ZKO120L14000000EE4E47F
Predmestie18ZKO120L1
Predmestie18ZKO120L1
Predmestie20ZKO120L1
Predmestie21ZKO120L14000000EE4E44E
Predmestie22ZKO120L14000000EE51054
Predmestie24ZKO120L14000000EE4E45C
Predmestie26ZKO120L1
Predmestie27ZKO120L1
Predmestie28ZKO120L14000000EE4E331
Predmestie29ZKO120L1
Predmestie30ZKO120L1
Predmestie31ZKO120L14000000EE4E358
Predmestie32ZKO120L1
Predmestie33ZKO120L1
Predmestie34ZKO120L1
Predmestie35ZKO120L1
Predmestie36ZKO120L14000000EE4E42A
Predmestie37ZKO120L14000000EE4E42B
Predmestie38ZKO120L14000000EE4E425
Predmestie39ZKO120L14000000EE4E460
Predmestie40ZKO120L1
Predmestie41ZKO120L14000000EE4E470
Predmestie41ZKO120L14000000EE4E441
Predmestie41ZKO120L1
Predmestie41ZKO120L1
Predmestie42ZKO120L1
Predmestie43ZKO120L14000000EE4E344
Predmestie43ZKO120L14000000EE4E342
Predmestie44ZKO120L1
Predmestie45ZKO120L14000000EE4E479
Predmestie47ZKO120L1
Predmestie48ZKO120L1
Predmestie50ZKO120L1
Predmestie50ZKO120L1
Predmestie55ZKO120L1
Predmestie56ZKO120L1
Predmestie61ZKO120L14000000EE4E43B
Predmestie62ZKO120L1
Predmestie65ZKO120L1
Predmestie67ZKO120L1
Predmestie68ZKO120L14000000EE4E33E
Predmestie70ZKO120L1
Predmestie71ZKO120L1
Predmestie71ZKO120L1
Predmestie72ZKO120L14000000EE4E445
Predmestie73ZKO120L1
Predmestie76ZKO120L14000000EE4E450
Predmestie77ZKO120L14000000EE4E440
Predmestie79ZKO120L1
Predmestie81ZKO120L1
Predmestie81ZKO120L14000000EE4E355
Predmestie85ZKO120L14000000EE4E464
Predmestie89ZKO120L14000000EE4E42C
Predmestie90ZKO120L1
Predmestie92ZKO120L1
Predmestie95ZKO120L1
Predmestie95ZKO120L14000000EE4E34F
Predmestie96ZKO120L14000000EE4E31C
Predmestie97ZKO120L1
Predmestie99ZKO120L1
Predmestie100ZKO120L1
Predmestie100ZKO120L14000000EE4E325
Predmestie101ZKO120L1
Predmestie102ZKO120L14000000EE4E341
Predmestie105ZKO120L1
Predmestie107ZKO120L1
Predmestie108ZKO120L14000000EE4E33B
Predmestie110ZKO120L14000000EE4E354
Predmestie112ZKO120L1
Predmestie115ZKO120L1
Predmestie116ZKO120L14000000EE4E32C
Predmestie118ZKO120L1
Predmestie119ZKO120L1
Predmestie119ZKO120L14000000EE4E32D
Predmestie121ZKO120L14000000EE4E326
Predmestie123ZKO120L1
Predmestie123ZKO120L1
Predmestie125ZKO120L14000000EE4E335
Predmestie127ZKO120L1
Predmestie127ZKO120L14000000EE4E349
Predmestie129ZKO120L14000000EE4E350
Predmestie131ZKO120L14000000EE4E346
Predmestie133ZKO120L1
Predmestie137ZKO120L1
Predmestie139ZKO120L1
Predmestie141ZKO120L1
Predmestie143ZKO120L1
Predmestie147ZKO120L1
Predmestie149ZKO120L1
Predmestie15AZKO120L1
Predmestie19AZKO120L1
Predmestie95CZKO120L14000000EE4E345
Pri potoku1ZKO120L1
Pri potoku3ZKO120L1
Pri potoku4ZKO120L1
Pri potoku5ZKO120L1
Pri potoku6ZKO120L1
Pri potoku7ZKO120L1
Pri potoku8ZKO120L1
Pri potoku10ZKO120L1
Pri potoku15ZKO120L1
Pri potoku19ZKO120L1
Pri potoku25ZKO120L1
Pribinova1ZKO120L1400000339F7640
Pribinova1ZKO1100L1
Pribinova2ZKO120L1400000339F7641
Pribinova3ZKO120L1400000339F75E1
Pribinova4ZKO120L1400000339F7648
Pribinova8ZKO120L1400000339F75C1
Pribinova10ZKO120L1400000339F7586
Pribinova12ZKO120L1400000339F75A6
Pribinova14ZKO120L1400000339F75E4
Pribinova1AZKO120L1400000339F7584
Pribinova1BZKO120L14000000EE2E74E
Pribinova3AZKO120L1400000339F75A4
Pribinova3BZKO120L1400000339F75BE
Pribinova3BZKO120L1
Priečna3ZKO120L1400000339F655D
Priečna4ZKO120L1400000339F6533
Priečna5ZKO120L1
Priečna6ZKO120L1
Priečna7ZKO120L1
Priečna8ZKO120L1
Priečna9ZKO120L1
Priečna13ZKO120L1400000339F651C
Priečna15ZKO120L1400000339F653A
Priečna19ZKO120L1400000339F6579
Psíky1ZKO120L14000000EE323D9
Psíky2ZKO120L14000000EE32412
Psíky5ZKO120L14000000EE323FE
Psíky6ZKO120L14000000EE323F8
Psíky7ZKO120L140000033846B89
Psíky8ZKO120L1
Psíky9ZKO120L1400000339F651D
Psíky12ZKO120L14000000EE3240B
Psíky13ZKO120L14000000EE323FB
Psíky14ZKO120L14000000EE4E46F
Psíky16ZKO120L14000000EE32405
Psíky17ZKO120L14000000EE323E0
Psíky19ZKO120L14000000EE323F3
Psíky20ZKO120L14000000EE323E9
Psíky21ZKO120L14000000EE323F2
Psíky27ZKO120L14000000EE323F9
Psíky29ZKO120L14000000EE323FC
Psíky31ZKO120L14000000EE32401
Psíky35ZKO120L1400000338462E5
Psíky49ZKO120L14000000EE323CE
Psíky51ZKO120L1400000339F655C
Psíky53ZKO120L1
Psíky57ZKO120L1400000339F65CE
Psíky61ZKO120L14000000EE32408
Psíky63ZKO120L14000000EE2D39C
Psíky67ZKO120L14000000EE4E1D4
Psíky71ZKO120L14000000EE3240D
Psíky73ZKO120L14000000EE323D6
Psíky73ZKO120L1400000339F65CC
Psíky81ZKO120L1400000339F656B
Psíky83ZKO120L14000000EE323E5
Psíky99ZKO120L1400000339F6521
Psíky117ZKO120L1400000339F65D7
Psíky121ZKO120L1
Psíky123ZKO120L1400000339F6532
Psíky127ZKO120L14000000EE4E22F
Psíky129ZKO120L14000000EE2D389
Psíky131ZKO120L14000000EE32411
Psíky4539ZKO120L14000000EE4E216
Psíky4575ZKO120L14000000EE4E21E
Rastislavova1ZKO120L1400000339F6528
Rastislavova3ZKO120L1400000339F75E7
Rastislavova5ZKO120L14000000EE2E9CB
Rastislavova7ZKO120L1400000339F654C
Rastislavova9ZKO120L1400000339F6527
Rastislavova11ZKO120L14000000EE2D3DC
Rastislavova13ZKO120L1400000339F6525
Rastislavova32ZKO120L14000000EE4E480
Rastislavova44ZKO120L14000000EE4E443
Rastislavova11AZKO120L14000000EE2D3FC
Rastislavova1BZKO120L1400000339F654D
Rastislavova3AZKO120L1400000339F657B
Rastislavova3BZKO120L1400000339F654B
Rastislavova5AZKO120L1400000339F656E
Rastislavova5BZKO120L1400000339F6565
Rastislavova7AZKO120L1400000339F654A
Rastislavova7BZKO120L1400000339F656C
Rastislavova9AZKO120L1400000339F655F
Rastislavova9BZKO120L1400000339F6530
Rohatecká1ZKO120L1
Rohatecká2ZKO120L1
Rohatecká3ZKO120L1
Rohatecká4ZKO120L1400000339F761D
Rohatecká5ZKO120L1400000339F75F9
Rohatecká6ZKO120L1400000339F762C
Rohatecká7ZKO120L1400000339F7632
Rohatecká8ZKO120L1
Rohatecká10ZKO120L1400000339F763E
Rohatecká12ZKO120L1400000339F7630
Rohatecká13ZKO120L1400000339F7611
Rohatecká14ZKO120L1
Rohatecká14ZKO120L1400000339F763B
Rohatecká15ZKO120L1400000339F762A
Rohatecká16ZKO120L1400000339F7624
Rohatecká16ZKO120L1
Rohatecká17ZKO120L1400000339F763A
Rohatecká18ZKO120L1400000339F761C
Rohatecká19ZKO120L1400000339F761F
Rohatecká20ZKO120L1
Rohatecká21ZKO120L1400000339F764A
Rohatecká22ZKO120L1400000339F7642
Rohatecká23ZKO120L1
Rohatecká23ZKO120L1400000339F7618
Rohatecká24ZKO120L1400000339F7628
Rohatecká25ZKO120L1400000339F761A
Rohatecká26ZKO120L1400000339F763F
Ružová3ZKO120L14000000EE4E214
Ružová4ZKO120L1
Ružová11ZKO120L14000000EE4E1F6
Ružová14ZKO120L14000000EE4E215
Ružová14ZKO120L14000000EE4E1D0
Ružová15ZKO120L1
Ružová17ZKO120L14000000EE4E228
Ružová19ZKO120L14000000EE4E22D
Ružová23ZKO120L14000000EE4E213
Ružová25ZKO120L14000000EE4E210
Ružová27ZKO120L14000000EE4E22B
Ružová31ZKO120L14000000EE4E1DC
Ružová35ZKO120L14000000EE4E22E
Ružová37ZKO120L14000000EE4E229
Ružová41ZKO120L14000000EE4E20E
Ružová43ZKO120L1
Ružová43ZKO120L1
Ružová45ZKO120L14000000EE4E219
Salajka1ZKO120L14000000EE2E747
Salajka2ZKO120L1400000339F6582
Salajka3ZKO120L14000000EE2E9D7
Salajka4ZKO120L1400000339F6545
Salajka5ZKO120L1400000339F6520
Salajka6ZKO120L1400000339F6531
Salajka7ZKO120L1400000339F6547
Salajka8ZKO120L1400000339F6555
Salajka9ZKO120L14000000EE2E773
Salajka11ZKO120L1400000339F653D
Salajka13ZKO120L1400000339F6548
Salajka15ZKO120L1400000339F6534
Salajka17ZKO120L1400000339F653B
Salajka19ZKO120L1400000339F654E
Salajka21ZKO120L1400000339F75D7
Salajka23ZKO120L1400000339F763C
Samoty1ZKO120L1
Samoty13ZKO120L1
Samoty17ZKO120L1
Samoty2928ZKO120L1
Samoty5055ZKO120L1
Sasinkova2ZKO120L1
Sasinkova4ZKO120L1
Sasinkova6ZKO120L1
Sasinkova6ZKO120L1
Sasinkova10ZKO120L1
Sasinkova10ZKO120L1
Sasinkova10ZKO120L1
Sasinkova14ZKO120L14000000EE50EF0
Sasinkova14ZKO120L14000000EE4E338
Sasinkova18ZKO120L1
Sasinkova20ZKO120L14000000EE50EE2
Sasinkova20ZKO120L14000000EE4E20B
Sasinkova20ZKO120L14000000EE50EB8
Sasinkova20ZKO120L14000000EE50F07
Sasinkova22ZKO120L1400000339F6584
Slnečná2ZKO120L14000000EE50ED4
Slnečná4ZKO120L14000000EE4E30D
Slnečná6ZKO120L14000000EE50EEE
Slnečná7ZKO120L14000000EE4E300
Slnečná8ZKO120L14000000EE50EB9
Slnečná9ZKO120L14000000EE50EE9
Slnečná10ZKO120L14000000EE50F11
Slnečná11ZKO120L14000000EE50ECF
Slnečná12ZKO120L14000000EE50ECE
Slnečná14ZKO120L14000000EE4E217
Slnečná16ZKO120L14000000EE4E31F
Slnečná18ZKO120L1
Slnečná19ZKO120L14000000EE50EC8
Slnečná20ZKO120L1
Slnečná22ZKO120L14000000EE50ED7
Slnečná24ZKO120L14000000EE50EBB
Slnečná26ZKO120L14000000EE4E347
Slnečná28ZKO120L1
Slnečná28ZKO120L14000000EE4E334
Starohorská1ZKO120L14000000EE32413
Starohorská3ZKO120L14000000EE32403
Starohorská5ZKO120L14000000EE323CF
Starohorská7ZKO120L14000000EE323D5
Starohorská9ZKO120L14000000EE323E2
Stračinská7ZKO120L1
Stračinská7ZKO120L1
Stračinská9ZKO120L1
Stračinská9ZKO120L1
Stračinská11ZKO120L1
Stračinská13ZKO120L1
Stračinská15ZKO120L1
Stračinská13AZKO120L1
Strážnická5ZKO120L14000000EE51096
Strážnická6ZKO120L1
Strážnická7ZKO120L14000000EE51091
Strážnická8ZKO120L1
Strážnická9ZKO120L14000000EE5105A
Strážnická10ZKO120L14000000EE510A1
Strážnická11ZKO120L1
Strážnická12ZKO120L1
Strážnická14ZKO120L1
Strážnická14ZKO120L14000000EE510AA
Strážnická16ZKO120L14000000EE5109F
Strážnická17ZKO120L1
Strážnická19ZKO120L14000000EE5108C
Strážnická20ZKO120L1
Strážnická20ZKO120L14000000EE5109B
Strážnická20ZKO120L14000000EE510A0
Strážnická21ZKO120L14000000EE51098
Strážnická22ZKO120L14000000EE5109C
Strážnická23ZKO120L14000000EE51067
Strážnická24ZKO120L14000000EE51088
Strážnická25ZKO120L1
Strážnická25ZKO120L14000000EE51057
Strážnická26ZKO120L14000000EE51092
Strážnická27ZKO120L14000000EE5109D
Strážnická28ZKO120L14000000EE5109A
Strážnická28ZKO120L1
Strážnická29ZKO120L1
Strážnická31ZKO120L14000000EE5108A
Strážnická32ZKO120L1
Strážnická32ZKO120L1
Strážnická33ZKO120L1
Strážnická34ZKO120L14000000EE51099
Strážnická35ZKO120L14000000EE510A2
Strážnická36ZKO120L1
Strážnická36ZKO120L1
Strážnická37ZKO120L14000000EE510A8
Strážnická39ZKO120L14000000EE51061
Strážnická41ZKO120L1
Strážnická41ZKO120L14000000EE510A7
Strážnická43ZKO120L14000000EE51097
Strážnická44ZKO120L1
Strážnická48ZKO120L14000000EE5109E
Strážnická50ZKO120L1
Strážnická52ZKO120L1
Strážnická54ZKO120L14000000EE510A6
Strážnická58ZKO120L14000000EE510AB
Strážnická60ZKO120L14000000EE5107F
Strážnická62ZKO120L14000000EE51052
Sudoměřická1ZKO120L14000000EE2D364
Sudoměřická1ZKO120L14000000EE4E1F7
Sudoměřická1ZKO120L1
Sudoměřická2ZKO120L1
Sudoměřická2ZKO120L1
Sudoměřická2ZKO120L1
Sudoměřická2ZKO120L1
Sudoměřická2ZKO120L1
Sudoměřická2ZKO120L1
Sudoměřická2ZKO120L1
Sudoměřická2ZKO120L1
Sudoměřická3ZKO120L1
Sudoměřická3ZKO120L1
Sudoměřická4ZKO120L1
Sudoměřická4ZKO120L1
Sudoměřická4ZKO120L1
Sudoměřická4ZKO120L1
Sudoměřická4ZKO120L1
Sudoměřická4ZKO120L1
Sudoměřická4ZKO120L1
Sudoměřická4ZKO120L1
Sudoměřická4ZKO120L1
Sudoměřická5ZKO120L14000000EE2D34F
Sudoměřická6ZKO120L1
Sudoměřická6ZKO120L1
Sudoměřická6ZKO120L1
Sudoměřická6ZKO120L1
Sudoměřická6ZKO120L1
Sudoměřická6ZKO120L1
Sudoměřická6ZKO120L1
Sudoměřická6ZKO120L1
Sudoměřická6ZKO120L1
Sudoměřická6ZKO120L1
Sudoměřická6ZKO120L1
Sudoměřická6ZKO120L1
Sudoměřická8ZKO120L1
Sudoměřická8ZKO120L1
Sudoměřická8ZKO120L1
Sudoměřická8ZKO120L1
Sudoměřická8ZKO120L1
Sudoměřická8ZKO120L1
Sudoměřická8ZKO120L1
Sudoměřická8ZKO120L1
Sudoměřická8ZKO120L1
Sudoměřická8ZKO120L1
Sudoměřická10ZKO120L1
Sudoměřická10ZKO120L1
Sudoměřická11ZKO120L1
Sudoměřická12ZKO120L1400000339F65BD
Sudoměřická13ZKO120L14000000EE2D36F
Sudoměřická14ZKO120L1
Sudoměřická19ZKO120L14000000EE4E21F
Sudoměřická23ZKO120L1
Sudoměřická33ZKO120L1
Sudoměřická35ZKO120L14000000EE4E1E8
Suchý riadok2ZKO120L14000000EE2D38C
Suchý riadok6ZKO120L1400000339F75C5
Suchý riadok7ZKO120L1
Suchý riadok7ZKO120L1
Suchý riadok8ZKO120L14000000EE2D340
Suchý riadok9ZKO120L1
Suchý riadok10ZKO120L14000000EE323BD
Suchý riadok10ZKO120L14000000EE2D34B
Suchý riadok11ZKO120L14000000EE2D37D
Suchý riadok12ZKO120L14000000EE323F7
Suchý riadok13ZKO120L14000000EE3240E
Suchý riadok14ZKO120L14000000EE2D34E
Suchý riadok15ZKO120L14000000EE2D563
Suchý riadok20ZKO120L14000000EE2D352
Suchý riadok21ZKO120L14000000EE2D386
Suchý riadok22ZKO120L1400000339F75B4
Suchý riadok24ZKO120L14000000EE2D35D
Suchý riadok26ZKO120L14000000EE2E9DB
Suchý riadok28ZKO120L1
Suchý riadok30ZKO120L14000000EE2D362
Suchý riadok30ZKO120L14000000EE2D35C
Suchý riadok34ZKO120L14000000EE2D2F6
Suchý riadok38ZKO120L140000033846AEE
Suchý riadok38ZKO120L1
Suchý riadok40ZKO120L1
Suchý riadok42ZKO240L14000000EE2D354
Suchý riadok44ZKO120L14000000EE2D34D
Suchý riadok46ZKO120L14000000EE323BA
Suchý riadok48ZKO120L14000003385A376
Suchý riadok50ZKO120L14000000EE2D368
Suchý riadok52ZKO120L14000000EE2D374
Suchý riadok56ZKO120L14000000EE2D37B
Suchý riadok58ZKO120L14000000EE2D363
Suchý riadok60ZKO120L1
Svätoplukova1ZKO120L1
Svätoplukova1ZKO120L1400000339F7589
Svätoplukova3ZKO120L1400000339F75DB
Svätoplukova4ZKO120L1400000339F75B9
Svätoplukova5ZKO120L1400000339F75D5
Svätoplukova6ZKO120L1400000339F7598
Svätoplukova7ZKO120L1
Svätoplukova7ZKO120L1400000339F75CC
Svätoplukova9ZKO120L1400000339F75A0
Svätoplukova10ZKO120L14000000EE4E469
Svätoplukova11ZKO120L1400000339F758D
Svätoplukova12ZKO120L1400000339F7597
Svätoplukova13ZKO120L1400000339F7588
Svätoplukova14ZKO120L1400000339F75CA
Svätoplukova15ZKO120L1400000339F75A5
Svätoplukova17ZKO120L1400000339F75BA
Svätoplukova18ZKO120L1400000339F75C6
Svätoplukova19ZKO120L1400000339F75A7
Svätoplukova21ZKO120L1
Svätoplukova21ZKO120L1400000339F75CB
Svätoplukova22ZKO120L1400000339F75DF
Svätoplukova23ZKO120L1400000339F75BD
Svätoplukova27ZKO120L1400000339F7591
Svätoplukova28ZKO120L1400000339F75AF
Svätoplukova29ZKO120L1400000339F758F
Svätoplukova30ZKO120L1400000339F7629
Svätoplukova31ZKO120L1400000339F7595
Svätoplukova33ZKO120L1400000339F7587
Svätoplukova35ZKO120L1400000339F75D2
Svätoplukova37ZKO120L1400000339F75C3
Svätoplukova39ZKO120L1400000339F7643
Svätoplukova43ZKO120L1400000339F75AB
Svätoplukova47ZKO120L1400000339F7647
Svätoplukova49ZKO120L1400000339F75AE
Svätoplukova10AZKO120L1400000339F7585
Šebestova1ZKO120L1
Šebestova2ZKO120L1
Šebestova3ZKO120L1
Šebestova4ZKO120L1
Šebestova4ZKO120L1
Šebestova5ZKO120L1
Šebestova6ZKO120L1
Šebestova6ZKO120L1
Šebestova8ZKO120L1
Šebestova10ZKO120L1
Šebestova10ZKO120L1
Široká2ZKO120L14000000EE2D35B
Široká3ZKO120L14000000EE2D359
Široká5ZKO120L1
Široká5ZKO120L1
Široká6ZKO120L1
Široká7ZKO120L1
Široká7ZKO120L1
Široká9ZKO120L14000000EE2D33C
Široká9ZKO120L1
Široká10ZKO120L1
Široká11ZKO120L14000000EE2D341
Široká14ZKO120L1
Široká14ZKO120L1
Široká14ZKO120L1
Široká15ZKO120L14000000EE2D38B
Široká16ZKO120L14000000EE2D356
Široká17ZKO120L14000000EE2D346
Široká18ZKO120L14000000EE2D351
Široká19ZKO120L1
Široká20ZKO120L14000000EE2D33D
Široká22ZKO120L14000000EE2D347
Široká23ZKO120L14000000EE2D342
Široká25ZKO120L14000000EE2D373
Široká26ZKO120L14000000EE2D36D
Široká26ZKO120L1
Široká26ZKO120L1
Široká29ZKO120L1
Široká30ZKO120L14000000EE2D343
Široká30ZKO120L1
Široká30ZKO120L1
Široká31ZKO120L1
Široká32ZKO120L14000000EE2D350
Široká34ZKO120L14000000EE2D375
Široká35ZKO120L1
Široká38ZKO120L1
Široká40ZKO120L14000000EE2D387
Široká41ZKO120L14000000EE2D383
Široká42ZKO120L1
Široká43ZKO120L14000000EE2D379
Široká43ZKO120L1
Široká44ZKO120L14000000EE2D360
Široká44ZKO120L14000000EE2D35A
Široká45ZKO120L14000000EE2D34A
Široká46ZKO120L14000000EE2D33F
Široká47ZKO120L1
Široká48ZKO120L1
Široká49ZKO120L14000000EE2D355
Široká51ZKO120L14000000EE2D34C
Široká53ZKO120L1
Široká39AZKO120L14000000EE2D361
Škarniclovská4ZKO120L1
Škarniclovská5ZKO120L1
Škarniclovská6ZKO120L14000000EE4E46E
Škarniclovská7ZKO120L1
Škarniclovská7ZKO120L1
Škarniclovská7ZKO120L1
Škarniclovská7ZKO120L1
Škarniclovská7ZKO120L1
Škarniclovská8ZKO120L14000000EE50EF9
Škarniclovská9ZKO120L1
Škarniclovská10ZKO120L14000000EE4E482
Škarniclovská15ZKO120L1
Škarniclovská16ZKO120L14000000EE4E481
Škarniclovská18ZKO120L14000000EE4E47B
Škarniclovská18ZKO120L1
Škarniclovská22ZKO120L14000000EE50ECA
Škarniclovská24ZKO120L14000000EE50EC5
Škarniclovská26ZKO120L1
Škarniclovská28ZKO120L14000000EE50EE4
Školská33ZKO120L1
Školská35ZKO120L1
Školská37ZKO120L14000000EE5108F
Školská39ZKO120L1
Školská39ZKO120L1
Školská43ZKO120L14000000EE51071
Školská43ZKO120L14000000EE5106C
Školská43ZKO120L1
Školská45ZKO120L14000000EE51085
Školská45ZKO120L14000000EE51077
Školská45ZKO120L1
Školská45ZKO120L1
Šrobárova1ZKO120L1400000339F65CB
Šrobárova1ZKO120L1
Šrobárova6ZKO120L1400000339F65A6
Šrobárova8ZKO120L1400000339F6591
Šrobárova9ZKO120L1400000339F65B4
Šrobárova10ZKO120L1400000339F6589
Šrobárova11ZKO120L1400000339F6594
Šrobárova12ZKO120L1400000339F65DB
Šrobárova13ZKO120L1400000339F7620
Šrobárova15ZKO120L1400000339F7603
Šrobárova16ZKO120L14000000EE4E47A
Šrobárova17ZKO120L1400000339F65CD
Šrobárova18ZKO120L1400000339F6580
Šrobárova19ZKO120L1400000339F659D
Šrobárova20ZKO120L1400000339F65AC
Šrobárova21ZKO120L1400000339F65B3
Šrobárova22ZKO120L1400000339F65C2
Štefánikova3ZKO120L1
Štefánikova5ZKO120L1
Štefánikova5ZKO120L1
Štefánikova5ZKO120L1
Štefánikova16ZKO120L1
Štefánikova16ZKO120L1
Štefánikova16ZKO120L1
Štefánikova16ZKO120L1
Štefánikova16ZKO120L1
Štefánikova16ZKO120L1
Štefánikova16ZKO120L1
Štefánikova16ZKO120L1
Štefánikova16ZKO120L1
Štefánikova16ZKO120L1
Štefánikova16ZKO120L1
Štefánikova16ZKO120L1
Štefánikova16ZKO120L1
Štefánikova16ZKO120L1
Štúrova1ZKO120L14000000EE323CA
Štúrova1ZKO120L14000000EE323EB
Štúrova1ZKO120L14000000EE323B7
Štúrova1ZKO120L1400000339F6543
Štúrova3ZKO120L14000000EE32404
Štúrova4ZKO120L1
Štúrova4ZKO120L1
Štúrova5ZKO120L14000000EE2E776
Štúrova6ZKO120L1
Štúrova6ZKO120L1
Štúrova6ZKO120L1
Štúrova7ZKO120L14000000EE32410
Štúrova9ZKO120L14000000EE2E745
Štúrova10ZKO120L1
Štúrova11ZKO120L14000000EE2D4C0
Štúrova12ZKO120L14000000EE323C0
Štúrova12ZKO120L14000000EE4E1F2
Štúrova13ZKO120L14000000EE2E76E
Štúrova14ZKO120L14000000EE2E74B
Štúrova15ZKO120L14000000EE2E75C
Štúrova16ZKO120L1
Štúrova17ZKO120L14000000EE2E75E
Štúrova18ZKO120L1
Štúrova21ZKO120L14000000EE2D3F1
Štúrova22ZKO120L14000000EE2E761
Štúrova24ZKO120L1
Štúrova25ZKO120L14000000EE2E753
Štúrova28ZKO120L1400000339F6539
Štúrova30ZKO120L1
Štúrova31ZKO120L1
Štúrova32ZKO120L14000000EE323F1
Štúrova33ZKO120L1
Štúrova36ZKO120L1
Štúrova38ZKO120L1
Štúrova44ZKO120L1
Štúrova4AZKO120L1
Tehelňa1ZKO120L1
Tehelňa3ZKO120L14000000EE323D0
Tehelňa4ZKO120L1
Tehelňa5ZKO120L14000000EE323EA
Tehelňa7ZKO120L1
Tehelňa8ZKO120L140000033846B7A
Tehelňa9ZKO120L1
Tehelňa10ZKO120L14000000EE32400
Tehelňa11ZKO120L14000000EE323DF
Tehelňa12ZKO120L14000000EE323EF
Tehelňa14ZKO120L14000000EE323DA
Tehelňa15ZKO120L14000000EE323D4
Tehelňa16ZKO120L1400000339F6549
Tehelňa17ZKO120L1
Tehelňa18ZKO120L1
Tehelňa19ZKO120L14000000EE32415
Tehelňa21ZKO120L14000000EE32402
Tehelňa23ZKO120L1
Tehelňa25ZKO120L1
Tehelňa27ZKO120L14000000EE3240C
Tehelňa29ZKO120L14000000EE32406
Tehelňa35ZKO120L1
Tehelňa37ZKO120L14000003384635A
Tehelňa39ZKO1100L140000033845F32
Tehelňa40ZKO120L140000033846C20
Tehelňa9AZKO120L1
Vally1ZKO120L14000000EE51074
Vally7ZKO120L14000000EE5105F
Vally11ZKO120L1
Vally11ZKO120L14000000EE5106A
Vally13ZKO120L14000000EE5107E
Vally15ZKO120L1
Vally15ZKO120L1
Vally17ZKO120L14000000EE51050
Vally19ZKO120L14000000EE4E1D7
Vally21ZKO120L1
Vally23ZKO120L14000000EE2D397
Vally23ZKO120L1
Vally25ZKO120L1
Vally33ZKO120L14000000EE51064
Vally35ZKO120L1
Vally41ZKO120L1
Vally43ZKO120L1
Vally43ZKO120L1
Vally45ZKO120L1
Vally47ZKO120L14000000EE5105E
Vally49ZKO120L14000000EE5104B
Vally51ZKO120L14000000EE510A4
Vally53ZKO120L1
Vally55ZKO120L1
Veľké trávniky1ZKO120L1400000339F764B
Veľké trávniky3ZKO120L1400000339F7631
Veľké trávniky4ZKO120L1
Veľké trávniky4ZKO120L1400000339F75EF
Veľké trávniky5ZKO120L1400000339F75F1
Veľké trávniky6ZKO120L1
Veľké trávniky6ZKO120L1400000339F7635
Veľké trávniky7ZKO120L1400000339F75FF
Veľké trávniky8ZKO120L1
Veľké trávniky8ZKO120L1
Veľké trávniky8ZKO120L1400000339F760B
Veľké trávniky9ZKO120L1400000339F75EE
Veľké trávniky10ZKO120L1400000339F7602
Veľké trávniky10ZKO120L1
Veľké trávniky11ZKO120L1
Veľké trávniky12ZKO120L1400000339F75FB
Veľké trávniky12ZKO120L1
Veľké trávniky12ZKO120L1
Veľké trávniky13ZKO120L1
Veľké trávniky13ZKO120L1
Veľké trávniky14ZKO120L140000033846B43
Veľké trávniky16ZKO120L1400000339F75FE
Veľké trávniky17ZKO120L1400000339F761B
Veľké trávniky19ZKO120L1400000339F75F5
Veľké trávniky20ZKO120L1400000339F75EB
Veľké trávniky21ZKO120L14000000EE2E72D
Veľké trávniky22ZKO120L1400000339F75EC
Veľké trávniky22ZKO120L1
Veľké trávniky23ZKO120L1400000339F7605
Veľké trávniky24ZKO120L1400000339F7601
Veľké trávniky25ZKO120L1400000339F760D
Veľké trávniky27ZKO120L1
Veľké trávniky29ZKO120L1400000339F760C
Veľké trávniky31ZKO120L1
Veľké trávniky31ZKO120L1400000339F761E
Veľké trávniky33ZKO120L1400000339F75F4
Veľké trávniky1AZKO120L1400000339F7606
Veľkomoravská2ZKO120L1400000339F7608
Veľkomoravská3ZKO120L1
Veľkomoravská3ZKO120L1400000339F7614
Veľkomoravská3ZKO120L1
Veľkomoravská6ZKO120L1400000339F7619
Veľkomoravská8ZKO120L1400000339F760E
Veľkomoravská8ZKO120L1
Veľkomoravská10ZKO120L1
Veľkomoravská10ZKO120L1400000339F75FC
Veľkomoravská12ZKO120L1400000339F75FA
Veľkomoravská14ZKO120L1
Veľkomoravská14ZKO120L1
Veľkomoravská14ZKO120L1400000339F7622
Veľkomoravská16ZKO120L1400000339F7627
Veľkomoravská18ZKO120L1400000339F7621
Veľkomoravská20ZKO120L1400000339F75F8
Veľkomoravská22ZKO120L1400000339F7637
Veľkomoravská24ZKO120L1
Veľkomoravská24ZKO120L1400000339F75E9
Veľkomoravská26ZKO120L1400000339F7634
Veľkomoravská30ZKO120L1400000339F75F6
Veľkomoravská32ZKO120L1400000339F75EA
Veľkomoravská34ZKO120L1400000339F75F2
Veľkomoravská36ZKO120L1400000339F7616
Veterná2ZKO120L1
Veterná4ZKO120L1
Veterná4ZKO120L1
Veterná6ZKO120L1
Veterná6ZKO120L1
Veterná10ZKO120L1
Veterná12ZKO120L1400000339F7623
Veterná14ZKO120L1
Veterná16ZKO120L1
Veterná16ZKO120L140000033846C8D
Veterná18ZKO120L1
Veterná20ZKO120L1
Veterná22ZKO120L1
Veterná22ZKO120L1
Veterná24ZKO120L1
Veterná26ZKO120L1
Veterná28ZKO120L1
Veterná32ZKO120L1
Veterná34ZKO120L1400000339F75FD
Veterná36ZKO120L1
Veterná40ZKO120L1
Veterná43ZKO120L1
Veterná32AZKO120L1
Vinohradnícka1ZKO120L1
Vinohradnícka2ZKO120L1
Vinohradnícka3ZKO120L1
Vinohradnícka4ZKO120L1
Vinohradnícka4ZKO120L1
Vinohradnícka5ZKO120L1400000339F65AF
Vinohradnícka6ZKO120L1
Vinohradnícka6ZKO120L1
Vinohradnícka7ZKO120L1
Vinohradnícka8ZKO120L1
Vinohradnícka8ZKO120L1
Vinohradnícka8ZKO120L14000000EE4E1EB
Vinohradnícka9ZKO120L1
Vinohradnícka10ZKO120L14000000EE4E1F9
Vinohradnícka11ZKO120L1
Vinohradnícka13ZKO120L1
Vinohradnícka14ZKO120L1
Vinohradnícka15ZKO120L1
Vinohradnícka15ZKO120L1
Vinohradnícka16ZKO120L1
Vinohradnícka16ZKO120L1
Vinohradnícka17ZKO120L1
Vinohradnícka20ZKO120L1
Vinohradnícka20ZKO120L1
Vinohradnícka21ZKO120L1
Vinohradnícka22ZKO120L1
Vinohradnícka23ZKO120L1
Vinohradnícka24ZKO120L1
Vinohradnícka24ZKO120L1
Vinohradnícka25ZKO120L1
Vinohradnícka26ZKO120L1
Vinohradnícka27ZKO120L1
Vinohradnícka28ZKO120L14000000EE4E1FF
Vinohradnícka29ZKO120L1
Vinohradnícka30ZKO120L1
Vinohradnícka30ZKO120L1
Vinohradnícka31ZKO120L1
Vinohradnícka32ZKO120L1400000339F6556
Vinohradnícka32ZKO120L1
Vinohradnícka32ZKO120L1
Vinohradnícka33ZKO120L1
Vinohradnícka34ZKO120L1
Vinohradnícka35ZKO120L1
Vinohradnícka36ZKO120L1
Vinohradnícka36ZKO120L1
Vinohradnícka36ZKO120L14000000EE4E1FB
Vinohradnícka37ZKO120L1
Vinohradnícka37ZKO120L1
Vinohradnícka38ZKO120L1
Vinohradnícka39ZKO120L1
Vinohradnícka40ZKO120L14000000EE4E1E2
Vinohradnícka41ZKO120L1
Vinohradnícka41ZKO120L1
Vinohradnícka43ZKO120L1
Vinohradnícka45ZKO120L14000000EE4E1F1
Vinohradnícka46ZKO120L1
Vinohradnícka47ZKO120L1
Vinohradnícka48ZKO120L1
Vinohradnícka49ZKO120L1
Vinohradnícka49ZKO120L1
Vinohradnícka51ZKO120L14000000EE4E1E7
Vinohradnícka53ZKO120L1
Vinohradnícka55ZKO120L1400000339F65A0
Vinohradnícka57ZKO120L1
Vinohradnícka57ZKO120L1
Vinohradnícka57ZKO120L14000000EE4E1CC
Vinohradnícka59ZKO120L14000000EE4E200
Vinohradnícka61ZKO120L14000000EE4E1E6
Vinohradnícka61ZKO120L14000000EE4E1CF
Vinohradnícka63ZKO120L1
Vrchovského1ZKO120L14000000EE323DC
Vrchovského3ZKO120L14000000EE2D366
Vrchovského5ZKO120L14000000EE323D8
Vrchovského6ZKO120L1
Vrchovského7ZKO120L140000033845F69
Vrchovského8ZKO120L1
Vrchovského9ZKO120L14000000EE323CD
Vrchovského10ZKO120L14000000EE2D353
Vrchovského11ZKO120L14000000EE323E6
Vrchovského13ZKO120L14000000EE2D39B
Vrchovského13ZKO120L1
Vrchovského14ZKO120L14000000EE323FA
Vrchovského15ZKO120L14000000EE2D367
Vrchovského16ZKO120L14000000EE2D369
Vrchovského17ZKO120L14000000EE2D391
Vrchovského18ZKO120L14000000EE323F4
Vrchovského19ZKO120L14000000EE323E4
Vrchovského20ZKO120L14000000EE2D396
Vrchovského21ZKO120L14000000EE2D36A
Vrchovského22ZKO120L14000000EE2D365
Vrchovského22ZKO120L14000000EE2D371
Vrchovského23ZKO120L140000033846303
Vrchovského25ZKO120L14000000EE2D33E
Vrchovského25ZKO120L1
Vrchovského26ZKO120L1
Vrchovského26ZKO120L14000000EE2D38D
Vrchovského28ZKO120L14000000EE2D35E
Vrchovského11AZKO120L14000000EE2D382
X1X1ZKO120L14000000EE4E22A
X10X10ZKO120L14000000EE5104A
X100X100ZKO120L1
X11X11ZKO120L14000000EE51072
X12X12ZKO120L14000000EE51065
X13X13ZKO120L1
X14X14ZKO120L1
X15X15ZKO120L1
X16X16ZKO120L1
X17X17ZKO120L1
X18X18ZKO120L1
X19X19ZKO120L1
X20X20ZKO120L1
X21X21ZKO120L1
X22X22ZKO120L1
X23X23ZKO120L1
X24X24ZKO120L1
X25X25ZKO120L1
X26X26ZKO120L1
X27X27ZKO120L1
X28X28ZKO120L1
X29X29ZKO120L1
X30X30ZKO120L1
X31X31ZKO120L1
X32X32ZKO120L1
X33X33ZKO120L1
X34X34ZKO120L1
X35X35ZKO120L1
X36X36ZKO120L1
X37X37ZKO120L1
X38X38ZKO120L1
X39X39ZKO120L1
X40X40ZKO120L1
X41X41ZKO120L1
X42X42ZKO120L1
X43X43ZKO120L1
X44X44ZKO120L1
X45X45ZKO120L1
X46X46ZKO120L1
X47X47ZKO120L1
X48X48ZKO120L1
X49X49ZKO120L1
X50X50ZKO120L1
X51X51ZKO120L1
X52X52ZKO120L1
X53X53ZKO120L1
X54X54ZKO120L1
X55X55ZKO120L1
X56X56ZKO120L1
X57X57ZKO120L1
X58X58ZKO120L1
X59X59ZKO120L1
X6X6ZKO120L14000000EE5104C
X60X60ZKO120L1
X61X61ZKO120L1
X62X62ZKO120L1
X63X63ZKO120L1
X64X64ZKO120L1
X65X65ZKO120L1
X66X66ZKO120L1
X67X67ZKO120L1
X68X68ZKO120L1
X69X69ZKO120L1
X7X7ZKO120L14000000EE51056
X70X70ZKO120L1
X71X71ZKO120L1
X72X72ZKO120L1
X73X73ZKO120L1
X74X74ZKO120L1
X75X75ZKO120L1
X76X76ZKO120L1
X77X77ZKO120L1
X78X78ZKO120L1
X79X79ZKO120L1
X8X8ZKO120L14000000EE51079
X80X80ZKO120L1
X81X81ZKO120L1
X82X82ZKO120L1
X83X83ZKO120L1
X84X84ZKO120L1
X85X85ZKO120L1
X86X86ZKO120L1
X87X87ZKO120L1
X88X88ZKO120L1
X89X89ZKO120L1
X9X9ZKO120L14000000EE4E1D3
X90X90ZKO120L1
X91X91ZKO120L1
X92X92ZKO120L1
X93X93ZKO120L1
X94X94ZKO120L1
X95X95ZKO120L1
X96X96ZKO120L1
X97X97ZKO120L1
X98X98ZKO120L1
X99X99ZKO120L1
Zápotočná1ZKO120L1
Zápotočná1ZKO120L1
Zápotočná1ZKO120L1
Zápotočná1ZKO120L1
Zápotočná1ZKO120L1
Zápotočná1ZKO120L1
Zápotočná1ZKO120L1
Zápotočná1ZKO120L1
Zápotočná1ZKO120L1
Zápotočná2ZKO120L1
Zápotočná2ZKO120L1
Zápotočná2ZKO120L1
Zápotočná3ZKO120L1
Zápotočná3ZKO120L1
Zápotočná3ZKO120L1
Zápotočná3ZKO120L1
Zápotočná3ZKO120L1
Zápotočná3ZKO120L1
Zápotočná3ZKO120L1
Zápotočná3ZKO120L1
Zápotočná3ZKO120L1
Zápotočná4ZKO120L14000000EE50F04
Zápotočná4ZKO120L1
Zápotočná5ZKO120L1
Zápotočná5ZKO120L1
Zápotočná5ZKO120L1
Zápotočná5ZKO120L1
Zápotočná5ZKO120L1
Zápotočná6ZKO120L1
Zápotočná7ZKO120L1
Zápotočná7ZKO120L1
Zápotočná7ZKO120L1
Zápotočná7ZKO120L1
Zápotočná7ZKO120L1
Zápotočná7ZKO120L1
Zápotočná7ZKO120L1
Zápotočná7ZKO120L1
Zápotočná7ZKO120L1
Zápotočná7ZKO120L1
Zápotočná8ZKO120L1
Zápotočná8ZKO120L1
Zápotočná12ZKO120L1
Zápotočná14ZKO120L14000000EE4E315
Zápotočná16ZKO120L1
Zápotočná16ZKO120L1
Zápotočná20ZKO120L14000000EE50F10
Zápotočná22ZKO120L1
Zápotočná22ZKO120L14000000EE50EE5
Zápotočná24ZKO120L14000000EE50EBC
Zlatnícka2ZKO120L1
Zlatnícka3ZKO120L1
Zlatnícka4ZKO120L1
Zlatnícka5ZKO120L1
Zlatnícka6ZKO120L1
Zlatnícka7ZKO120L1
Zlatnícka8ZKO120L1
Zlatnícka9ZKO120L1
Zlatnícka9ZKO120L1
Zlatnícka9ZKO120L1
Zlatnícka9ZKO120L1
Zlatnícka9ZKO120L1
Zlatnícka10ZKO120L1
Zlatnícka11ZKO120L1
Zlatnícka11ZKO120L1
Zlatnícka11ZKO120L1
Zlatnícka11ZKO120L1
Zlatnícka12ZKO120L1
Zlatnícka13ZKO120L1
Zlatnícka13ZKO120L1
Zlatnícka13ZKO120L1
Zlatnícka13ZKO120L1
Zlatnícka13ZKO120L1
Zlatnícka13ZKO120L1
Zlatnícka14ZKO120L1
Zlatnícka16ZKO120L1
Zlatnícka18ZKO120L1
Zlatnícka20ZKO120L1
Zlatnícka2AZKO120L1
Zlatnícka2BZKO120L1
Zlatnícka dolina7203ZKO120L1
Zlatnícka dolina7203ZKO120L1
Zlatnícka dolina7216ZKO120L1
Zlatnícka dolina7216ZKO120L1
Zlatnícka dolina7229ZKO120L1
Zlatnícka dolina7229ZKO120L1
Zlatnícka dolina7232ZKO120L1
Zlatnícka dolina7251ZKO120L1
Zlatnícka dolina7258ZKO120L1