Skalica začína so zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností od januára 2021.

Skaličania budú môcť na sídliskách vhadzovať kuchynský odpad do 240 l hnedých zberných nádob určených na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu umiestnených na stojiskách zberných nádob v kompostovateľných vreckách, ktoré budú v januári distribuované do domácností.

Na začiatok dostanú občania rolku s 30 vreckami z kompostovateľného materiálu.

V prípade, ak nebudú mať vrecko z kompostovateľného materiálu, je možné použiť papierové vrecko. Ak sa bude musieť použiť bežné igelitové vrecko, nesmie sa vyhodiť spolu s obsahom von do hnedej nádoby. Najprv sa bioodpad do hnedej nádoby vysype a následne sa  znečistené vrecko odhodí do zbernej nádoby na zmesový odpad.

Do zberných nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patria zvyšky zeleniny a ovocia  z prípravy a konzumácie jedál, vrecúška kávy, čaju, škrupiny z vajíčok, zvyšky vareného jedla, potraviny po záruke bez obalov.

Čo sa týka rodinných domov, z nich bude kuchynský odpad zbieraný spolu s odpadom zo záhrad, tzv. zeleným odpadom, ktorý sa súčasnosti ukladá do 240 l hnedých zberných nádob.

Frekvencia vývozu: marec až november 1x týždenne
december až február 1x za 2 týždne.

Náš kuchynský odpad poputuje z hnedej bionádoby do miestnej kompostárne, kde musí byť podľa predpisov hygienizovaný. Potom prejde kompostovacím procesom a výsledkom bude kompost, ktorý je možné použiť ako hnojivo. Odpady tak nepôjdu zbytočne na skládku. Vrátime do prírody to, čo si z nej berieme, a tak šetríme životné prostredie.