V aktuálnej situácii šírenia ochorenia COVID-19 poprosíme občanov o zodpovedný prístup aj pri nakladaní s komunálnym odpadom a zachovania pár dôležitých odporúčaní, v rámci ktorých sa znižuje riziko šírenia koronavírusu nielen medzi obyvateľmi, ale aj pracovníkmi zberovej spoločnosti, od ktorých zdravotného stavu závisí pravidelný a bezproblémový každodenný zber komunálneho odpadu:

1. neukladajte odpad vedľa kontajnerov, aby pracovníci neboli vystavení ďalšej manipulácii s odpadom, minimalizujte množstvo objemného odpadu, nechajte ho dočasne doma
2. snažte sa tvoriť čo najmenej odpadu a nakupujte len naozaj nevyhnutné veci
3. odpad pred vyhodením poriadne stlačte a zmenšite tak jeho objem, najmä plastové fľaše, plechovky a kartónové krabice
4. jarné upratovanie-vyhadzovanie nepotrebných vecí odložte na neskôr
5. použité rukavice, rúška a hygienický papier nehádžte do nádob na triedený zber odpadov!