ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Poskytujeme komplexné služby v oblasti nakladania s odpadmi pre komerčných zákazníkov a samosprávy.

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ?

Viete do akej farebnej nádoby patrí konkrétny odpad ?

KOMPOSTÁREŇ

Obecné kompostovanie znižuje mestu náklady za zber odpadov a ich uloženie na skládku.

previous arrow
next arrow
Slider

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie je zberný dvor odpadov otvorený denne len do 15:00 hod. V sobotu od 8:00 do 12:00 hod.
Areál kompostárne (v areáli ROD Skalica) je až 25.1.2021 ZATVORENÝ.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Komplexné riešenia
nakladania
s odpadmi a

ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

 Letná a zimná údržba komunikácií a chodníkov

ÚDRŽBA ZELENE

 
Komplexná starostlivosť o zeleň

ĎALŠIE SLUŽBY

 
Ďalšie portfólio našich služieb

Poskytujeme uŽ 25 rokov verejnoprospešné služby
pre mesto Skalica a ďalších 15 obcí, pre Vyše 30.000 obyvateľov

Zber kuchynského odpadu v meste Skalica

Zber kuchynského odpadu v meste Skalica

Skalica začína so zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností od januára 2021. Skaličania budú môcť na sídliskách vhadzovať kuchynský odpad do 240 l hnedých zberných nádob určených na zber biologicky rozložiteľného...

prečítajte si viac

REFERENCIE naších zákazníkov

Slider