When

21. mája 2024    
06:30 - 14:30

Event Type

Blahova
Boorova
Bulharská
Dr. Schaefflera
Družstevná
Duklianská
Gorkého
Horská
Horská cesta
Hviezdoslavova
Jatočná
Jednoradová
Karmelitska
Kollárova
Komenského
Kráľovská
Krížna
Lichardova
Madvova
Malé Trávniky
Meňhartka
Mierová
Mýtna
Na skale
Nám. slobody
Partizánska
Petrovská
Pod mestskou zďou
Potočná
Prachová
Predmestie
Pri potoku
Priečna
Rohatecká
Ružová
Stračinská
Strážnická
Sudomerická
Suchý riadok
Šebestova
Široká
Škarniclovská
Štefánikova
Vally
Veľkomoravská
Veterná
Vinohradnícka
Vrchovského
Za mestskou zďou
Zápotočná
Zlatnicka
Zlatnícka dolina