Termíny zvozov NO :

termín zvozu NO termín zaslania návratky
1. 11. – 13.3.2024 5.3.2024
2. 10. – 12.6.2024 4.6.2024
3. 9. – 11.9.2024 3.9.2024
4. 21. – 23.10.2024 16.10.2024

ELEKTRONICKÁ NÁVRATKA