december 2023

02 dec

SEPAROVANÝ ZBER Skalica

2. decembra 2023    
08:00 - 16:00
zber plastov a papiera z IBV
04 dec

ZMESOVÝ ODPAD I. Skalica

4. decembra 2023    
06:30 - 14:30
Bajanova Bernolákova Čulenova Doležalova Hliníky Hodonínska Hollého Hurbanova Obrancov Mieru Jurkovičova Kolébky Koreszkova Mallého Nad Predmestim Nádražná Nešporova Pivovarská Pod Kalváriou Pod záhradkami Podhradie Pplk. [...]
05 dec

ZMESOVÝ ODPAD II. Skalica

5. decembra 2023    
06:30 - 14:30
Blahova Boorova Bulharská Dr. Schaefflera Družstevná Duklianská Gorkého Horská Horská cesta Hviezdoslavova Jatočná Jednoradová Karmelitska Kollárova Komenského Kráľovská Krížna Lichardova Madvova Malé Trávniky Meňhartka Mierová [...]
06 dec

ZMESOVÝ ODPAD III. Skalica

6. decembra 2023    
06:30 - 14:30
Antona Srholca Cubínkova Dr. F. Buchtu Dr. J. Ďuroviča Dr. J. Šátka Dr. Ľ. Nováka Dr. Ľ. Okánika Dr. Viestovej F.K. Veselého Janšákova K Baťáku [...]
18 dec

ZMESOVÝ ODPAD I. Skalica

18. decembra 2023    
06:30 - 14:30
Bajanova Bernolákova Čulenova Doležalova Hliníky Hodonínska Hollého Hurbanova Obrancov Mieru Jurkovičova Kolébky Koreszkova Mallého Nad Predmestim Nádražná Nešporova Pivovarská Pod Kalváriou Pod záhradkami Podhradie Pplk. [...]
19 dec

ZMESOVÝ ODPAD II. Skalica

19. decembra 2023    
06:30 - 14:30
Blahova Boorova Bulharská Dr. Schaefflera Družstevná Duklianská Gorkého Horská Horská cesta Hviezdoslavova Jatočná Jednoradová Karmelitska Kollárova Komenského Kráľovská Krížna Lichardova Madvova Malé Trávniky Meňhartka Mierová [...]
20 dec

ZMESOVÝ ODPAD III. Skalica

20. decembra 2023    
06:30 - 14:30
Antona Srholca Cubínkova Dr. F. Buchtu Dr. J. Ďuroviča Dr. J. Šátka Dr. Ľ. Nováka Dr. Ľ. Okánika Dr. Viestovej F.K. Veselého Janšákova K Baťáku [...]