jún 2024

01 jún

SEPAROVANÝ ZBER Skalica

1. júna 2024    
08:00 - 16:00
zber plastov a papiera z IBV
03 jún

BIO ODPAD I. Skalica

3. júna 2024    
06:30 - 14:30
Bajanova Bernolákova Čulenova Doležalova Hliníky Hodonínska Hollého Hurbanova Obrancov Mieru Jurkovičova Kolébky Koreszkova Mallého Nad Predmestim Nádražná Nešporova Pivovarská Pod Kalváriou Pod záhradkami Podhradie Pplk. [...]
03 jún

ZMESOVÝ ODPAD I. Skalica

3. júna 2024    
06:30 - 14:30
Bajanova Bernolákova Čulenova Doležalova Hliníky Hodonínska Hollého Hurbanova Obrancov Mieru Jurkovičova Kolébky Koreszkova Mallého Nad Predmestim Nádražná Nešporova Pivovarská Pod Kalváriou Pod záhradkami Podhradie Pplk. [...]
04 jún

BIO ODPAD II. Skalica

4. júna 2024    
06:30 - 14:30
Blahová Boorova Bulharská Družstevná Gorkého Horská Hviezdoslavova Jatočná Jednoradová Karmelická Kollárova Komenského Kráľovská Lichardova Madvova Malé Trávniky Meňhartka Mierová Mýtna Nám. Slobody Na Skale Nemocničná [...]
04 jún

ZMESOVÝ ODPAD II. Skalica

4. júna 2024    
06:30 - 14:30
Blahova Boorova Bulharská Dr. Schaefflera Družstevná Duklianská Gorkého Horská Horská cesta Hviezdoslavova Jatočná Jednoradová Karmelitska Kollárova Komenského Kráľovská Krížna Lichardova Madvova Malé Trávniky Meňhartka Mierová [...]
05 jún

BIO ODPAD III. Skalica

5. júna 2024    
06:30 - 14:30
Antona Srholca Cubínkova Dr. F. Buchtu Dr. J. Ďuroviča Dr. J. Šátka Dr. Ľ. Nováka Dr. Ľ. Okánika Dr. Viestovej F.K. Veselého Janšákova K Baťáku [...]
05 jún

ZMESOVÝ ODPAD III. Skalica

5. júna 2024    
06:30 - 14:30
Antona Srholca Cubínkova Dr. F. Buchtu Dr. J. Ďuroviča Dr. J. Šátka Dr. Ľ. Nováka Dr. Ľ. Okánika Dr. Viestovej F.K. Veselého Janšákova K Baťáku [...]
10 jún

BIO ODPAD I. Skalica

10. júna 2024    
06:30 - 14:30
Bajanova Bernolákova Čulenova Doležalova Hliníky Hodonínska Hollého Hurbanova Obrancov Mieru Jurkovičova Kolébky Koreszkova Mallého Nad Predmestim Nádražná Nešporova Pivovarská Pod Kalváriou Pod záhradkami Podhradie Pplk. [...]
11 jún

BIO ODPAD II. Skalica

11. júna 2024    
06:30 - 14:30
Blahová Boorova Bulharská Družstevná Gorkého Horská Hviezdoslavova Jatočná Jednoradová Karmelická Kollárova Komenského Kráľovská Lichardova Madvova Malé Trávniky Meňhartka Mierová Mýtna Nám. Slobody Na Skale Nemocničná [...]
12 jún

BIO ODPAD III. Skalica

12. júna 2024    
06:30 - 14:30
Antona Srholca Cubínkova Dr. F. Buchtu Dr. J. Ďuroviča Dr. J. Šátka Dr. Ľ. Nováka Dr. Ľ. Okánika Dr. Viestovej F.K. Veselého Janšákova K Baťáku [...]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12