07 máj

BIO ODPAD II. Skalica

7. mája 2024    
06:30 - 14:30
Blahová Boorova Bulharská Družstevná Gorkého Horská Hviezdoslavova Jatočná Jednoradová Karmelická Kollárova Komenského Kráľovská Lichardova Madvova Malé Trávniky Meňhartka Mierová Mýtna Nám. Slobody Na Skale Nemocničná [...]
07 máj

ZMESOVÝ ODPAD II. Skalica

7. mája 2024    
06:30 - 14:30
Blahova Boorova Bulharská Dr. Schaefflera Družstevná Duklianská Gorkého Horská Horská cesta Hviezdoslavova Jatočná Jednoradová Karmelitska Kollárova Komenského Kráľovská Krížna Lichardova Madvova Malé Trávniky Meňhartka Mierová [...]