When

5. marca 2024    
06:30 - 14:30

Event Type

Blahová
Boorova
Bulharská
Družstevná
Gorkého
Horská
Hviezdoslavova
Jatočná
Jednoradová
Karmelická
Kollárova
Komenského
Kráľovská
Lichardova
Madvova
Malé Trávniky
Meňhartka
Mierová
Mýtna
Nám. Slobody Na Skale
Nemocničná Duklianska
Partizánska
Petrovská
Pod mestskou zďou
Potočná
Predmestie
Pri Potoku
Priečna
Rohatecká
Ružová
Strážnická
Sudoměřická
Suchý riadok
Šebestova
Široká
Škarniclovská
Štefánikova
Vally
Veľké Trávniky
Veterná
Vinohradnícka
Vrchovského
Zápotočná
Zlatnícka
Zlatnícka Dolina – hory