Dátum
Dátum - 23. októbra 2023 - 24. októbra 2023

Kategória zvozu

Zoznam ulíc :

Bajanova
Bernolákova
Čulenova
Doležalova
Hliníky
Hodonínska
Hollého
Hurbanova Obrancov Mieru
Jurkovičova
Kolébky
Koreszkova
Mallého
Nad Predmestim
Nádražná
Nešporova
Pivovarská
Pod Kalváriou
Pod záhradkami
Podhradie
Pplk. Pljušťa
Samoty
Sasinkova
Schaefflerova
Slnečná
Školská
Štúrova
Tehelňa
Valachova