NÁVRATKA pre NEBEZPEČNÉ ODPADY – zápis údajov


  Pôvodca

  IČO

  email

  mobil

  kontaktná osoba

   

   

  Miesto odberu

   

  katalógové číslo

  názov odpadu

  predpokladané

  množstvo