NÁVRATKA pre NEBEZPEČNÉ ODPADY – zápis údajov


  Pôvodca
  IČO
  email
  mobil
  kontaktná osoba
     
  Miesto odberu

   

  katalógové číslo názov odpadu predpokladané
  množstvo