Zberný dvor odpadov a aj kompostáreň sú už otvorené v štandardnom režime.