ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Poskytujeme komplexné služby v oblasti nakladania
s odpadmi pre komerčných zákazníkov a samosprávy.

OTVÁRACIE HODINY :
Zberný dvor
PO - PI : 7:00 - 16:00 hod.
SO : 8:00 - 12:00 hod.

Kompostáreň
PO, UT, PI : 10:00 - 16:00 hod.
SO : 8:00 - 16:00 hod.

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ?

Viete do akej farebnej nádoby patrí konkrétny odpad ?

OTVÁRACIE HODINY :
Zberný dvor
PO - PI : 7:00 - 16:00 hod.
SO : 8:00 - 12:00 hod.

Kompostáreň
PO, UT, PI : 10:00 - 16:00 hod.
SO : 8:00 - 16:00 hod.

KOMPOSTÁREŇ

Obecné kompostovanie znižuje mestu náklady za zber odpadov a ich uloženie na skládku.

OTVÁRACIE HODINY :
Zberný dvor
PO - PI : 7:00 - 16:00 hod.
SO : 8:00 - 12:00 hod.

Kompostáreň
PO, UT, PI : 10:00 - 16:00 hod.
SO : 8:00 - 16:00 hod.

previous arrow
next arrow
Slider

[ditty_news_ticker id=“664″]

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Komplexné riešenia
nakladania
s odpadmi

ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

 Letná a zimná údržba komunikácií a chodníkov

ÚDRŽBA ZELENE

 
Komplexná starostlivosť o zeleň

ĎALŠIE SLUŽBY

 
Ďalšie portfólio našich služieb

Poskytujeme uŽ 25 rokov verejnoprospešné služby
pre mesto Skalica a ďalších 15 obcí, pre Vyše 30.000 obyvateľov

Zber kuchynského odpadu v meste Skalica

Zber kuchynského odpadu v meste Skalica

Skalica začína so zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností od januára 2021. Skaličania budú môcť na sídliskách vhadzovať kuchynský odpad do 240 l hnedých zberných nádob určených na zber biologicky rozložiteľného...

prečítajte si viac

REFERENCIE naších zákazníkov

Slider