Dátum
Dátum - 19. 12. 2022

Kategória zvozu

Zoznam ulíc :

Agátová
Bajanova
Bernolákova
Čulenova
D. Jurkoviča
Doležalova
Dr. Valacha
Hliníky
Hodonínska
Hollého
Hurbanova
Jabloňová
K vodárni
Koreszkova
Malinová
Mallého
Nad Predmestim
Nádražná
Nešporova
Obrancov Mieru
Pivovarská
Pod Kalváriou
Pod záhradkami
Podhradie
Pplk. Pljušťa
Sasinkova
Slnečná
Školská
Štúrova
Tehelňa
Železničná