aug 2022

Dátum/Čas Oblasť zvozu
9. 8. 2022 BIO ODPAD II. Skalica
15. 8. 2022 BIO ODPAD I. Skalica
15. 8. 2022 ZMESOVÝ ODPAD I. Skalica
16. 8. 2022 BIO ODPAD II. Skalica
16. 8. 2022 ZMESOVÝ ODPAD II. Skalica
17. 8. 2022 BIO ODPAD III. Skalica
17. 8. 2022 ZMESOVÝ ODPAD III. Skalica
22. 8. 2022 BIO ODPAD I. Skalica
23. 8. 2022 BIO ODPAD II. Skalica
29. 8. 2022 BIO ODPAD I. Skalica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10