nov 2022

Dátum/Čas Oblasť zvozu
22. 11. 2022 BIO ODPAD II. Skalica
22. 11. 2022 ZMESOVÝ ODPAD II. Skalica
23. 11. 2022 BIO ODPAD III. Skalica
23. 11. 2022 ZMESOVÝ ODPAD III. Skalica
28. 11. 2022 BIO ODPAD I. Skalica
29. 11. 2022 BIO ODPAD II. Skalica
30. 11. 2022 BIO ODPAD III. Skalica

dec 2022

Dátum/Čas Oblasť zvozu
3. 12. 2022 SEPAROVANÝ ZBER Skalica
5. 12. 2022 ZMESOVÝ ODPAD I. Skalica
6. 12. 2022 ZMESOVÝ ODPAD II. Skalica
1 2 3 4 5