ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Poskytujeme komplexné služby v oblasti nakladania
s odpadmi pre komerčných zákazníkov a samosprávy.

OTVÁRACIE HODINY :
Zberný dvor
PO - PI : 7:00 - 16:00 hod.
SO : 8:00 - 12:00 hod.

Kompostáreň
PO, UT, PI : 10:00 - 16:00 hod.
SO : 8:00 - 16:00 hod.

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ?

Viete do akej farebnej nádoby patrí konkrétny odpad ?

OTVÁRACIE HODINY :
Zberný dvor
PO - PI : 7:00 - 16:00 hod.
SO : 8:00 - 12:00 hod.

Kompostáreň
PO, UT, PI : 10:00 - 16:00 hod.
SO : 8:00 - 16:00 hod.

KOMPOSTÁREŇ

Obecné kompostovanie znižuje mestu náklady za zber odpadov a ich uloženie na skládku.

OTVÁRACIE HODINY :
Zberný dvor
PO - PI : 7:00 - 16:00 hod.
SO : 8:00 - 12:00 hod.

Kompostáreň
PO, UT, PI : 10:00 - 16:00 hod.
SO : 8:00 - 16:00 hod.

previous arrow
next arrow
Slider

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Komplexné riešenia
nakladania
s odpadmi

ÚDRŽBA ZELENE

Komplexná starostlivosť o zeleň

ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

Letná a zimná údržba komunikácií a chodníkov

ĎALŠIE SLUŽBY

portfólio ďalších našich služieb

Poskytujeme uŽ 25 rokov verejnoprospešné služby
pre mesto Skalica a ďalších 15 obcí, pre Vyše 30.000 obyvateľov

Digitalizácia zberných nádob

Digitalizácia zberných nádob

Až do konca roka 2022 bude spoločnosť VEPOS – SKALICA s.r.o. „digitalizovať“ zberné nádoby (nádoby na zmesový odpad. Na zberné nádoby na odpad sa umiestnia RFID čipy a následná pasportizácia sprehľadní štruktúru vlastníkov a pripraví nádoby pre zber ďalších informácií...

prečítajte si viac
Rozvoz vriec na triedený odpad

Rozvoz vriec na triedený odpad

V pracovných dňoch od 10.01.2022 do 21.01.2022 v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod. bude Mesto Skalica v spolupráci so spoločnosťou VEPOS - SKALICA s.r.o. roznášať vrecia na triedený odpad na papier a plasty pre domácnosti v rodinných domoch spolu s kalendárom zvozov...

prečítajte si viac

REFERENCIE naších zákazníkov

Slider
OTVÁRACIE HODINY :
Zberný dvor : PO – PI : 7:00 – 16:00 hod.
SO : 8:00 – 12:00 hod.

Kompostáreň : PO, UT, PI : 10:00-16:00
SO : 8:00 – 16:00 hod