O SPOLOČNOSTI  |  SLUŽBY  |  DOKUMENTY NA STIAHNUTIE  |   PRACOVNÉ MIESTA  |   KONTAKT  

 
ODPADY
  komunálne služby
  nebezpečné odpady
  skládka odpadov
  separácia
  zberný dvor
  výkup druhotných surovín
 
DOPRAVA
  kontajnerový servis
  zametacie služby
  zimná údržba
  verejné osvetlenie
  predaj štrku, piesku
 
ZELEŇ
  kosenie
  rezanie živých plotov
 

KOMPOSTÁREŇ

 
 

 

 

 

 

 

 
 
SEPARÁCIA ODPADOV

  V roku 1992 bola spustená v našej firme prevádzka na triedenie druhotných surovín. Do triediarne sú dovezené druhotné suroviny zo separovaného zberu v meste Skalica a druhotné suroviny zo separovaného zberu z okolitých obcí, kde vykonáva naša spoločnosť separovaný zber.

Dovezený papier, plasty, PET fľaše sú na triediarni podľa druhov roztriedené a zlisované do balíkov,  ktorých hmotnosť je od 300 až do 650 kg. Zhotovené balíky sú expedované do spracovateľských podnikov.

V roku 2006 bola prevedená generálna oprava tejto triediacej linky a zakúpenie horizontálneho lisu PRESONA LP-50.

triediaca linka - schéma

  AKO SEPAROVAŤ

 

 

kontakt: 034 3917 010, 034 664 4354
e-mail: odpady@vepos.sk
 
 
(c) 2o1o VEPOS-SKALICA, všetky práva vyhradené

kontakt