O SPOLOČNOSTI  |  SLUŽBY  |  DOKUMENTY NA STIAHNUTIE  |   KONTAKT  

 
ODPADY
  komunálne služby
  nebezpečné odpady
  skládka odpadov
  separácia
  zberný dvor
  výkup druhotných surovín
 
DOPRAVA
  kontajnerový servis
  zametacie služby
  zimná údržba
  verejné osvetlenie
  predaj štrku, piesku
 
ZELEŇ
  kosenie
  rezanie živých plotov
 

KOMPOSTÁREŇ

 
 

 

 

 
 
 DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

 

 :: PREPRAVNÉ POVOLENIE
 
  SÚHLAS na prepravu nebezpečných odpadov z Bratislavského a Trenčianskeho kraja OU-BA-OSZP2/2013/7088-BAL
    ZMENA - SÚHLAS na prepravu nebezpečných odpadov Trnavského kraja OU-TT-OSZP1-2014/01160/FO
    ZMENA - SÚHLAS na prepravu nebezpečných odpadov Trnavského kraja OU-TT-OSZP1-2016/015816/FO
    ZMENA - SÚHLAS na prepravu nebezpečných odpadov z Bratislavského, Trenčianskeho Trnavského kraja (s výnimkou územného obvodu Okresného úradu Skalica),
číslo: OU-TT-OSZP1-2018/020511/Fo, Trnava 04.09.2018

  SÚHLAS podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch na nakladenie s nebezpečnými odpadmi – na prepravu nebezpečných odpadov v okrese Skalica, číslo: OU-SI-OSZP-2016/000440/4, V Skalici dňa 13.05.2016
 
    ZMENA - SÚHLAS na prepravu nebezpečných odpadov v okrese Skalica, číslo: OU-SI-OSZP-2018/000613-005, V Skalici dňa 26.07.2018ˇ

  Doklad o registrácii na prepravu vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3-písm. p)kuchynské odpady - použitý potravinársky olej 2013/1819-264 zo dňa 7.6.2013
 
 
 :: SKLÁDKA ODPADOV, 908 65 Mokrý Háj
 
  INTEGROVANÉ POVOLENIE - Skládka odpadov Mokrý Háj
    Integrované povolenie - základné
    Integrované povolenie - zmena Z1
    Integrované povolenie - zmena Z3
    Integrované povolenie - zmena Z4
    Integrované povolenie - zmena Z7
    Integrované povolenie - zmena Z8
    Integrované povolenie - zmena Z9-KR
    Integrované povolenie - Z10
    Integrované povolenie - Z11
 
 :: ZBERNÝ DVOR ODPADOV, Rybničná 1, 909 01 Skalica
 
  SÚHLAS podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch na zber odpadov s názvom Zberný dvor odpadov VEPOS – SKALICA s.r.o., číslo: OU-SI-OSZP-2016/000387/4, V Skalici dňa 13.05.2016
 
    ZMENA podľa §114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch rozhodnutia č. OU-SI-OSZP-2016/000387/4 zo dňa 13.05.2016 – doplnenie nových druhov odpadov číslo: OU-SI-OSZP-2016/000893-004, V Skalici dňa 5.12.2016
 
    ZMENA podľa §114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch rozhodnutia č. OU-SI-OSZP-2016/000387/7 zo dňa 13.05.2016 doplnenie nových druhov odpadov číslo: OU-SI-OSZP-2018/000614-005, V Skalici dňa 26.07.2018
 
  SÚHLAS NA ODOVZDÁVANIE ODPADOV VHODNÝCH NA VYUŽITIE V DOMÁCNOSTI
    OU-SI-OSZP-2017/001003-005, V Skalici zo dňa 8.12.2017
 
  SÚHLAS NA PREVÁDZKOVANIE ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV R12, R13
    OU-SI-OSZP/2013/21 zo dňa 1.10.2013
 
    ZMENA podľa §114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch rozhodnutia č. OU-SI-OSZP/2013/21 zo dňa 01.10.2013 – doplnenie nových druhov odpadov číslo: OU-SI-OSZP-2016/000507/4, V Skalici dňa 13.05.2016
 
    ZMENA podľa §114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch rozhodnutia č. OU-SI-OSZP/2013/21 zo dňa 01.10.2013 – doplnenie nových druhov odpadov číslo: OU-SI-OSZP-2016/000892-004, V Skalici dňa 5.12.2016
 
    PREDĹŽENIE PLATNOSTI SÚHLASU podľa § 97 ods. 17 zákona o odpadoch rozhodnutia č. OU-SI-OSZP/2013/21 zo dňa 01.10.2013, číslo: OU-SI-OSZP-2018/000537-004 zo dňa 21.06.2018
 
  SÚHLAS podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2 zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov číslo: OU-SI-OSZP-2016/000506/4, V Skalici dňa 13.05.2016
 
    ZMENA podľa §114 ods. ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch rozhodnutia č. OU-SI-OSZP-2016/000506/4 zo dňa 13.05.2016, číslo: OU-SI-OSZP-2018/000538-004 zo dňa 21.06.2018
 
 
 :: KOMPOSTÁREŇ, lokalita ROD,909 01 Skalica
 
  SÚHLAS NA PREVÁDZKOVANIE ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV
    OU-SI-OSZP/2015/53/5 zo dňa 21.1.2015
 
       
  SÚHLAS NA VYDANIE PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV
    OU-SI-OSZP/2016/000664-002 zo dňa 16.8.2016
 
 
 :: ZBERNÝ DVOR ODPADOV, lokalita Piesky, 908 45 Gbely
 
  SÚHLAS NA PREVÁDZKOVANIE ZARIADENIA NA ZBER ODPADOV
    OU-SI-OSZP-2017/000971-004 zo dňa 30.11.2017
 
       

 

 

 
(c) 2o1o VEPOS-SKALICA, všetky práva vyhradené

kontakt