O SPOLOČNOSTI  |  SLUŽBY  |  DOKUMENTY NA STIAHNUTIE  |   PRACOVNÉ MIESTA  |   KONTAKT  

 
aktuálne informácie
ODPADY
  komunálne služby
  nebezpečné odpady
  skládka odpadov
  separácia
  zberný dvor
  výkup druhotných surovín
 
DOPRAVA
  kontajnerový servis
  zametacie služby
  zimná údržba
  verejné osvetlenie
  predaj štrku, piesku
 
ZELEŇ
  kosenie
  rezanie živých plotov
  parková výsadba
 

KOMPOSTÁREŇ

 
 

 

 

mobilná aplikácia
zvoz odpadov v meste Skalica

 

 

 

 
 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

 

OZNAM

Pravidelný vývoz zmesového komunálneho odpadu a bioodpadu sa uskutoční i v štátny sviatok 1. mája a 8. mája 2017 (v pondelok) tak, ako je uvedené v informačnom letáku. Ďalej oznamujeme občanom, že dňa 1. mája a 8. mája 2017 (pondelok) bude zberný dvor odpadov vo firme VEPOS - SKALICA s.r.o. na ulici Rybničná a kompostáreň v areáli výrobného strediska ROD Skalica zatvorené z dôvodu štátneho sviatku.

 

Protokol kvality kompostu

 
 

UPOZORNENIE !

Upozorňujeme občanov, že v zbernom dvore v spoločnosti VEPOS - SKALICA s.r.o. sa už pneumatiky NEODOBERAJÚ.

V zmysle nového zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné odpadové pneumatiky odovzdať len v predajniach pneumatík, ako aj v servisoch, v ktorých sa výmena realizuje. Spätný odber sa v uvedených prevádzkach realizuje bezplatne a bez podmienky na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.

Mesto Skalica

 
 
(c) 2o1o VEPOS-SKALICA, všetky práva vyhradené

kontakt